!

Cu ocazia Zilei profesionale a Contabilului și Auditorului, Societatea de Asigurări-Reasigurări „Moldcargo” S.A. în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova și Ediția Periodică „Monitorul fiscal FISC.md” a organizat Simpozionul științifico-practic cu genericul „Profesia contabilă: perspective și oportunități”.
La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice: Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat, Cadre științifico-didactice din cadrul Departamentului „Contabilitate și Informatică economică” a Universității de Stat din Moldova; reprezentanți din cadrul S.A.R. „Moldcargo” S.A., Pwc Moldova, mediul academic, asociații de business, dar și experți din domeniul contabilității și auditului, studenți din cadrul Facultății de Științe economice, USM.
Cu un mesaj de salut și de felicitare pentru reprezentanții profesiei contabile și de audit au venit:
1.Cristina Ixari – secretar de stat, Ministerul Finanțelor
2.Vladimir Dolghi – prorector pentru activitatea economică și relații internaționale, USM
3.Maria Cojocari – doctor în științe economice, conferențiar universitar, șefă a Departamentul „Contabilitate şi Informatică Economică”, USM
4.Rodica Musteaţa-Staci, directoare redacție, P.P. Monitorul fiscal FISC.md
În cadrul evenimentului au fost discutate mai multe subiecte, printre care și ce presupune viitorul profesiei contabile în era inovațiilor, integrarea contabilității într-o afacere, înregistrarea relațiilor de muncă între angajat și angajator, reglementate prin acte normative etc.