La survenirea cazului asigurat este necesară:

1. Anunțarea instanțelor administrative de stat sau locale competente
2. Informarea Asigurătorului și instanțele 

  • Asiguratul este obligat să informeze în scris Asigurătorul în decursul a 72 ore din  moment ce a aflat despre survenirea cazului asigurat sau despre acţiuni care pot atrage răspunderea Asigurătorului în baza contractului de asigurare.

3. Preîntâmpinarea şi reducerea consecinţelor cazului asigurat. 

  • Asiguratul este obligat să întreprindă toate măsurile posibile în scopul preîntâmpinării sau reducerii pagubelor, compensarea cărora, în corespundere cu prezentele Condiţii de asigurare revine pe seama Asigurătorului.

 
Acte necesare ce trebuie anexate:

  1. Pretenţia parvenite de la reclamant
  2. Actele de examinare a încărcăturii 
  3. Actele de expertiză independentă
  4. Actele de la instanțele administrative de stat sau locale corespunzătoare, în dependență de riscul asigurat produs
  5. Explicaţiile în scris ale conducătorului auto despre faptul săvârşit;

Anunțați despre producerea cazului asigurat secția despăgubiri
+373 22 66 70 98
office@moldcargo.md