CE FAC LA SURVENIREA CAZULUI ASIGURAT?

Dacă în timpul călătoriei peste hotarele țării aveți nevoie de ajutor medical, atunci urmează obligatoriu să luați legătura cu centrul de asistență Nova Assistance la unul din numerele menționate pe polița dvs. de asigurare
În cadrul apelului, comunicați următoarele date:
 • numele, prenumele;
 • locul unde vă aflați;
 • numărul poliței de asigurare eliberată de către asigurător;
 • un număr de telefon la care puteți fi contactat în străinătate;
 • detalii privind urgența medicală sau informații privind evenimentul asigurat produs.
Acționați în corespundere cu consultația operatorului. Acesta vă va îndruma la cel mai apropiat spital sau instituție medicală autorizată, care poate ajuta în cazul descris. Cheltuielile urmează să fie achitate de către compania de asistenţă.
 
Important Operatorii serviciului de asistență sunt disponibili 24/24 și deservesc clienţii inclusiv în limbile română şi rusă.
 
Cum primiți rambursarea sumelor achitate?
În cazul în care ați achitat de sine stătător serviciile medicale în țara unde vă aflați, în decursul a 24 de ore după achitare, sunteți obligați să vă adresați la Centrul de Asistență și să comunicați suma cheltuielilor.

Important! În cazul în care dvs. suportați cheltuielile – la adresarea către medic – solicitaţi să vi se elibereze concluzia medicală în care trebuie să fie indicate:

 • numele dvs., numele medicului, precum şi data adresării după ajutor medical;
 • diagnoza stabilită;
 • indicaţiile medicului – de ce tratament şi medicamente aveţi nevoie.
Dacă veţi procura medicamente sau veţi achita tratamente şi proceduri ce n-au fost prescrise de medic, nu veți obţine compensarea costului lor de la compania de asigurare.
 
Achitând costul medicamentelor, tratamentelor şi procedurilor medicale, păstraţi toate cecurile, bonurile şi facturile fiscale , pentru a putea pretinde companiei de asigurare returnarea cheltuielilor făcute!

Acte necesare pentru despăgubire:

 • Contractul (Poliţa nominală) de asigurare;
 • Buletinul de identitate al persoanei asigurate şi/sau copia acestuia;
 • Pașaport străin al asiguratului;
 • Certificatul medical sau extrasul medical, remis de instituţiile medicale prestatoare de servicii, după caz;
 • Cecuri, bonuri sau facturi fiscale ce demonstrează cheltuielile suplimentare;
 • Alte documente, care autentifică sau detalizează circumstanțele producerii evenimentului asigurat.

 
Plata de despăgubire    La întoarcerea în țară, trebuie să vă adresați la compania de asigurare într-o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la terminarea tratamentului. Dacă adresările la medic au fost din propria inițiativă și nu au fost coordonate cu centru de asistență, atunci compania de asigurări își asumă dreptul de achita serviciile medicale la prețurile medii de pe piața țării în care a avut loc cazul asigurat.
Nu se rambursează cheltuielile făcute în zone geografice sau perioade de timp care nu sunt înscrise în poliță și nici cele pentru tratamente sau intervenții efectuate în cazul unor boli sau afecțiuni avute înaintea încheierii poliței.
 
Anunțați despre producerea cazului asigurat