Asigurarea de răspundere față de terțele persoane

Obiectul asigurării: Interesele patrimoniale ale Asiguratului, legate de responsabilitatea pentru prejudiciul material și/sau daună adusă vieții și sănătății terţelor persoane în rezultatul erorii sau neglijenţei, comise în procesul activităţii sale în timpul valabilităţii contractului de asigurare.
 
Caz asigurat: se consideră evenimentul produs din momentul stabilirii obligaţiei Asigurătorului de a despăgubi dauna. Responsabilitatea Asigurătorului începe numai în cazul existenţei legăturii cauză-efect între cazul asigurat survenit şi dauna cauzată terţelor persoane.

Riscurile acoperite

  • avarierea şi/sau distrugerea de bunuri aparţinând terţelor persoane;
  • vătămările corporale şi/sau decesul terţelor persoane;
  • pierderile materiale şi/sau financiare ale terţelor persoane.

Limitele de asigurare este limita maximă a răspunderii Asigurătorului în cazul producerii evenimentului pentru care s-a încheiat contractul de asigurare. Suma asigurată se stabileşte de către Asigurător în comun cu Asiguratul şi constituie limita maximă a despăgubirii de asigurare pe care Asigurătorul trebuie să o plătească Asiguratului (Beneficiarului) la survenirea evenimentului asigurat prevăzut în contractul de asigurare sau poliţa de asigurare.
 
Sumele asigurate stabilite ca limitele de răspundere determină suma, pe care Asigurătorul o va achita necătând la numărul de:

  • Asiguraţi;
  • Pretenţii înaintate;
  • Reclamanţi.

Asigurarea de răspundere civilă ajută la protejarea persoanei asigurate în cazul unor daune apărute ca urmare a unei erori sau neglijenţe. Daunele acoperite prin asigurare sunt cele pe care persoana asigurată este obligată să le plătească cu titlu de despăgubire şi cheltuieli de judecată pentru prejudicii de care răspunde în baza legii.
 
Avantajele asigurării

  • protecţia intereselor clienţilor;
  • tarife avantajoase;
  • achitarea despăgubirilor asigurate în termen scurt.