Asigurarea de răpundere civilă auto internă

Obiect al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto (AORCA) îl constituie răspunderea civilă a posesorului de autovehicul pentru orice pagubă sau vătămare corporală produsă prin accident de autovehicul în limitele teritoriale ale Republicii Moldova.

Riscurile acoperite
În cadrul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, cazul asigurat este accidentul produs de un autovehicul, al cărui posesor a îndeplinit obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, cu cauzarea de prejudicii:

 • 1.atât în timpul deplasării, cât şi în timpul staţionării autovehiculului;
 • 2.în urma desprinderii accidentale, în timpul deplasării autovehiculului, a remorcilor, semiremorcilor sau ataşelor;
 • 3.produse de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat autovehiculul;
 • 4.ca urmare a scurgerii, risipirii sau căderii accidentale a substanţelor, materialelor sau obiectelor transportate;
 • 5.la urcarea în autovehicul şi la coborîrea din el.

Pagubele care se repară de către asigurător

 1. 1.Asigurătorul acordă despăgubiri dacă prejudiciile s-au produs din culpa asiguratului sau a utilizatorului de autovehicul, precum şi în cazul în care, la data accidentului:
  • -utilizatorul nu este inclus în contractul de asigurare încheiat între proprietar sau utilizator şi asigurător;
  • -utilizatorul sau asiguratul nu posedă permis de conducere de categoria respectivă;
  • -utilizatorul sau asiguratul nu a respectat obligaţiile tehnice legale cu privire la starea şi siguranţa autovehiculului.
 2. 2.În caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile de asigurare se acordă atât pentru persoanele aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, cât şi pentru persoanele aflate în acel autovehicul, cu excepţia utilizatorului său.
 3. 3.Membrii de familie ai asiguratului, ai utilizatorului de autovehicul sau ai oricărei alte persoane a cărei răspundere civilă este angajată într-un accident de autovehicul şi este acoperită prin asigurare obligatorie de răspundere civilă auto nu sînt excluşi, datorită acestei legături de rudenie, din rîndul beneficiarilor asigurării pentru vătămările lor corporale.
 4. 4.La avarierea sau distrugerea de bunuri, despăgubirea de asigurare se acordă pentru bunurile aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, cu excepţia celor specificate la art.16, iar pentru bunurile aflate în acel autovehicul, numai dacă ele nu erau transportate în baza unui raport contractual încheiat cu proprietarul sau cu utilizatorul autovehiculului, precum şi dacă nu aparţineau proprietarului sau utilizatorului răspunzător de accident.
 5. 5.Paguba provocată în accident rutier de o remorcă va fi acoperită de asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto a proprietarului sau utilizatorului de autovehicul doar dacă remorca:
  • -este tractată de acest autovehicul; ori
  • -s-a separat de autovehicul şi a continuat să se deplaseze.
 6. 6.Pagubele provocate de remorcă vor fi acoperite de asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto a proprietarului sau utilizatorului ei dacă remorca:
  • -nu este tractată de autovehicul; sau
  • -este separată de autovehicul şi staţionează.
 7. 7.Prevederea de la alin.(5) se aplică şi în cazul în care autovehiculul este tractat în scopul transportării lui.

Teritoriul acoperit – polița de asigurare RCA este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Termen de valabilitate – contractul de asigurare RCA se emite pentru un termen de 12 luni. Excepție fac doar contractele de asigurare încheiate pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate, ce nu dețin Carte Verde, în acest caz, contractul poate fi încheiat pentru un termen minim de 15 zile, maxim de 12 luni. Totodată, contractele de asigurare RCA încheiate pentru utilaj agricol sau sezonier pot avea un termen mai scurt de 12 luni.

Pentru a încheia o polița de asigurare RCA  e necesar:

 • 1.autovehiculul să fie înmatriculat / supus înmatriculării sau înregistrat în Moldova;
 • 2.autovehicule înmatriculate în străinătate care se folosesc pe teritoriul Republicii Moldova;
 • 3.prezentarea datelor din permisul de conducere a persoanelor admise la conducere;
 • 4.prezentarea documentelor de identificare ale autovehiculului – certificat de înmatriculare;

 

Limitele de despăgubire

 

vătămările corporale sau decesul:

1 000 000 lei per persoană
5 000 000 lei  per caz

pagubele materiale

1 000 000 lei

cheltuielile de judecată

efectuate de către persoana prejudiciată.

cheltuielile aferente:

acţiunilor de limitare a pagubelor; de transport; păstrare; expertizei tehnice.

Excluderi din protecţia de asigurare. ASIGURATORUL nu acordă despăgubiri pentru:

 1. 1.Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru:
  • -partea din prejudiciu care depăşeşte limitele despăgubirilor de asigurare prevăzute la art.14 alin.(2) la data producerii accidentului, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de cel al persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei;
  • -pagubele produse la locul de muncă de dispozitivele sau instalaţiile montate pe autovehicul, utilizate ca utilaje sau instalaţii de lucru;
  • -pagubele produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi descărcare, aceste accidente constituind riscuri ale activităţii profesionale;
  • -pagubele produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, inflamabile, explozive), acestea din urmă determinînd sau agravînd
  • -producerea de pagube, dacă riscul transportării unor astfel de produse este supus asigurării obligatorii;
  • -prejudiciul legat de poluarea mediului din cauza unui accident;
  • -pagubele pricinuite de dispariţia sau distrugerea valorilor mobiliare, banilor, pietrelor preţioase, obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase, obiectelor de artă şi altor obiecte ale proprietăţii intelectuale;
  • -reducerea valorii bunurilor după reparaţie;
  • -pagubele produse prin exploatarea autovehiculelor în cadrul întrecerilor şi antrenamentelor sportive, organizate în locuri special prevăzute pentru acestea;
  • -pagubele produse în situaţiile în care răspunderea asigurătorului nu începuse ori încetase;
  • -prejudiciile produse bunurilor aparţinînd persoanelor fizice sau persoanelor juridice asigurate de răspundere civilă auto dacă au fost provocate de un autovehicul aflat în proprietatea sau utilizarea lor;
  • -sumele pe care utilizatorul răspunzător de producerea pagubei este obligat să le plătească proprietarului, care i-a încredinţat autovehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea lui;
  • -sumele de recuperare a pagubei morale rezultate din accident.
 2. 2.Pentru recuperarea daunelor excluse din asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto conform alin.(1), persoana păgubită este în drept să intenteze în instanţă de judecată acţiune civilă împotriva persoanei răspunzătoare de producerea accidentului.

Legislație
Contractul de asigurare RCA este reglementat de următoarele acte normative:

 

 Калькулятор ОСАГО                                                                                                                                                                  Despăgubire RCA, aflați aici.