Bunuri Complexe

Obiect al asigurării:
 
IMOBILUL

case, apartamente, construcții auxiliare;

BUNURILE

bunurile casnice din încăperile asigurate;

RĂSPUNDEREA civilă față de terți

răspunderea față de persoanele terțe(vecini) pentru prejudiciile cauzate lor;

VĂTĂMĂRILE corporale

traumatisme, invaliditate, deces survenite în urma  accidentului

Asigurarea de bunuri – permite recuperarea pierderilor materiale survenite în urma deteriorării sau distrugerii bunurilor în următoarele situații de risc:

 • 1.lovitură de trăsnet
 • 2.avarierea rețelei electrice
 • 3.explozie
 • 4.incendiere
 • 5.revărsarea apei,  ape subterane(freatice)
 • 6.avarierea apeductului
 • 7.avarierea rețelei de canalizare
 • 8.avarierea rețelei de încălzire
 • 9.pătrunderea apei din încăperile vecine
 • 10.furtună, uragan, taifun, vîrtej
 • 11.cutremur de pământ, surparea solului
 • 12.căderea obiectelor zburătoare
 • 13.cheltuieli suplimentare de demolare, dezasamblare, transport și altele
 • 14.acţiuni ilegale ale terţelor persoane – vandalism, tâlhărie, furt
 • 15.decesul, invaliditatea şi vătămări corporale(traumatisme), ca urmare a accidentului.

 

Avantaje

Posibilitatea de a alege riscurile asigurate în complex la preturi  mai mici;
Emiterea rapidă a poliţei de asigurare fără necesitatea examinării prealabile a obiectului asigurat;
Franşiza minimală sau 0% pentru toate riscurile, cu excepţia riscurilor „cutremur” şi „inundaţie”;
Acoperirea cheltuielilor adiţionale: stingere a incendiilor; dezasamblare şi protecţie, demolare şi debarasare, evacuare, expertiză, transport, tratare, depozitare, curăţenie, de dezgheţare, căutare, pentru desfundarea ţevilor;
Despăgubirea rapidă şi sigură.

 

Despăgubire Asigurare Bunuri, aflați aici.
Despăgubire Asigurare Accidente, aflați aici.