Ghid în caz de accident rutier

Ce trebuie să faceți în caz de accident rutier?

 1. Să anunțați la serviciul de urgență 112 sau să completați Formularul “Constatare amiabilă de accident”(vezi condițiile aici);
 2. Să faceți poze cât mai clare ale accidentului;
 3. Să faceți schimb ale datelor de contact cu cealaltă persoană implicată în accident;
 4. Să informați preferabil în 48 ore compania la care este asigurată răspunderea civilă a vinovatului ;
 5. Să vă prezentați personal,  împreună cu persoana implicată recomandabil, la depunerea actelor pentru examinarea cazului;
 6. Dacă aveți asigurare CASCO adresați-vă asigurătorului Dvs.

NOTĂ: Dacă persoana vinovată de accident nu are asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, atunci păgubitul se adresează Biroului Național de Asigurare Auto(tel. +373 22 22 19 70; +373 22 21 22 58; www.bnaa.md).

 

CONSTATUL AMIABIL

Pentru a aplica procedura constatarea amiabilă verificați respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

 

două autovehicule  în accident sînt implicate doar două autovehicule
maxim 15 000 lei accidentul este soldat cu daune materiale nesemnificative(maxim 10 000 lei);
fără vătămări corporale accidentul nu s-a soldat cu vătămări corporale şi/sau cu deteriorarea bunurilor (de exemplu, instalaţii rutiere, piloni, garduri, clădiri etc.), altele decît autovehiculele implicate în accidentul rutier;
RCA
valabilă mai mult de 24 h
proprietarii sau utilizatorii autovehiculelor implicaţi în accident deţin, la data producerii accidentului rutier, poliţa de asigurare RCA valabile şi emise cu cel puţin 24 de ore înainte de momentul producerii accidentului;
recunoaşterea vinovăţiei există consimţămîntul ambilor conducători de autovehicule implicaţi în accident privind documentarea accidentului prin procedura de constatare amiabilă, consensul acestora privind circumstanţele producerii accidentului şi daunele vizibile cauzate autovehiculelor implicate, iar persoana răspunzătoare de producerea accidentului îşi recunoaşte vinovăţia;
fotografii conducătorii de autovehicule implicaţi în accident au posibilitatea tehnică de a fotografia locul accidentului rutier (panorama generală a accidentului, numerele de înmatriculare şi părţile avariate ale autovehiculelor, urmele de frînare şi de cioburi la faţa locului)sau de a înregistra datele martorilor (dacă aceştia există).

 

NOTĂ: Dacă lipseşte cel puţin una dintre condiţiile indicate la prezentul alineat, cu excepţia condiţiei de la lit.b), formularul “Constatare amiabilă de accident” completat şi semnat de către conducătorii de autovehicule implicaţi în accident devine nul, iar accidentul rutier urmează a fi documentat de către organele competente.
 

Vă prezentaţi la companie actele ce constată producerea accidentului rutier (preces verbal sau Constat amiabil) pentru constatarea şi determinarea pagubei suportate;
Prezenţa persoanei terţe implicate în accident este obligatorie la examinarea pagubelor (conform legii Nr. 414 din 22.12.2006).

Autoturismul deteriorat e necesar să fie prezentat companiei de asigurări pentru examinare;
După perfectarea cererii de despăgubire şi recunoaşterea de către companie a cazului asigurat primiţi despăgubirea financiară sau  îndreptarea la staţia pentru reparaţia autoturismului.
 
Actele necesare ce trebuie prezentate companiei de asigurări:[insigne la fiecare]

 • Copia procesului verbal/dosarul contravențional sau Constatul amiabil;
 • Raportul inspecției tehnice;
 • Contractul de asigurare, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare a autovehiculului;
 • Pozele făcute imediat după accident;
 • Alte documente, la solicitarea asiguratorului.

Suplimentar pentru persoană juridică:

 • foaia de parcurs;
 • procura de împuternicire ori ștampilă;
 • contractul de locațiune.

Anunțați despre producerea cazului asigurat secția despăgubiri
+373 22 66 70 98
office@moldcargo.md