Asigurarea riscurilor bancare

Obiectul asigurării constitue interesele patrimoniale ale Asiguratului (Beneficiarului), legate de pierderea totală sau parţială de către Asigurat, (Beneficiar), a mijloacelor băneşti proprii, acordate drept credit, a veniturilor sau cheltuielilor probabile suplimentare, în rezultatul neîndeplinirii nepremeditate (îndeplinirii neadecvate) a obligaţiilor contractuale de către participantul la afacere – contragentul Asiguratului (Beneficiarului), de rambursare a creditului în termenii stabiliţi şi plată a dobînzii bancare,  de efectuare a plaţii costului lucrărilor îndeplinite, mărfurilor livrate, serviciilor acordate din partea Asiguratului (Beneficiarului).
 
Se asigură  riscurile, care conduc la daune ce au survenit în rezultatul neîndeplinirii nepremeditate (îndeplinirii neadecvate) în rezultatul unor evenimente de forţă majoră (calamităţi naturale), a obligaţiilor contractuale de către participantul la afacere – contragentul Asiguratului (Beneficiarului), de rambursare a creditului şi plată a dobînzii pentru folosirea acestuia la expirarea termenului stabilit, efectuare a plăţii pentru lucrările îndeplinite, mărfurile primite, serviciile acordate  din partea Asiguratului (Beneficiarului).
 
Cazul asigurat se consideră survenit, dacă debitorul Asiguratului (Beneficiarului) nu a rambursat pînă la data indicată în contractul de asigurare mijloacele băneşti împrumutate, nu a achitat la timp, costul mărfurilor sau serviciilor, stabilite în conractul de creditare, de livrare a mărfurilor sau de prestare a serviciilor.
 
Prima de asigurare conform contractului de asigurare se calculează de către Asigurător conform algoritmului  și taxelor tarifare aprobate.
 
Valoarea daunelor se determină de către Asigurător în baza documentelor, solicitate de la Asigurat, de asemenea ținând cont de deciziile organelor  judiciare, documentele organelor financiare, bancare, fiscale, administrației publice, concluziilor expertilor şi firmelor specializate, care funcţionează in baza licenţelor de stat (jurisprudenţă,  auditing, consalting).