Asigurarea complexă a băncilor și altor instituții financiare

Poliţa BBB asigură recuperarea pagubelor directe cauzate băncii prin acţiuni ilegale ale personalului sau ale unor terţe persoane. Poliţa prevede acoperirea setului de riscuri, care, în principiu, pot fi asigurate şi separat. Prioritatea asigurării în complex o constituie doar comoditatea  tehnică pentru client şi costul mult mai scăzut al  asigurării comparativ cu varianta achiziţionării protecţiei riscurilor corespunzătoare, luate aparte.
 
Riscuri asigurate

  • Acţiuni ilegale premeditate ale angajaţilor: Paguba, direct şi integral cauzată de acţiunile premeditat ilegale comise oricând de către oricare colaborator al Asiguratului, precum şi în înţelegere cu alte persoane cu intenţia de a păgubi Asiguratul sau cu scop de a obţine un profit personal ilicit (spre exemplu: furt, jaf, tâlhărie, escrocherie, fraude, incendiu etc.);
  • Asigurarea valorilor aflate în încăperile băncii sau aparţinând corespondenţilor ei:  – Sustragerea (inclusiv prin furt, jaf, tâlhărie, atac armat), distrugerea, inclusiv prin incendiu sau deteriorarea prin alt mod a mijloacelor băneşti din încăperi şi ATM;
  • Asigurarea valorilor pentru perioada de transportare a lor: Pierderea sau deteriorarea bunurilor de preţ din oricare cauze la transportarea acestora de către colaboratorii Asiguratului sau ai companiei încasatoare echipate cu mijloace speciale blindate de transport, din însărcinarea Asiguratului;
  • Asigurarea pagubelor, cauzate băncii în legătură cu primirea unor bani falși și/sau documente de plată contrafăcute (false): Depistarea mijloacelor băneşti (bancnote şi monede, atât în monedă naţională, cât şi în valută străină) și/sau documentelor de plată false, neautentice, contrafăcute;
  • Asigurarea pierderilor, cauzate de primirea unor hârtii de valoare false sau contrafăcute prin fraudă: depistarea de valori mobiliare falsificate, neautentice, nevalabile;

Limita de răspundere: de la 100.000 EUR  pina la 10.000.000 EUR agregat pentru toate cazurile, pe parcursul perioadei de asigurare.

Suma despăgubirilor de asigurare nu poate depăși limita de raspundere agregată prevăzută în contractul de asigurare, se plătește în baza cererii Asiguratului  si a procesului verbal de evaluare a pagubei, după ce Asigurătorului i-au fost furnizate toate documentele necesare asupra cazului și cuantumul final al despăgubirii a fost coordonat cu toate persoanele implicate sau după adoptarea de către instanța de judecată a hotărârii definitive.