Asigurarea cheltuielilor de tratament medical în perioada aflării temporare peste hotare

Obiectul asigurării: îl constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului, ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, correlate cu viaţa şi sănătatea, decesul acestuia, precum şi de cheltuieli neprevăzute pentru tratament medical, suportate de Asigurat, în urma unei maladii subite şi/sau unui accident survenit în perioada aflării temporare peste hotare, ce ţin de cazul asigurat.

Contractul de asigurare nu este valabil în ţara în care asiguratul are viză de reşedinţă şi/sau a cărei cetăţenie o deţine!

Riscuri asigurate:

 • 1.boala acută subită;
 • 2.leziunile corporale și dereglările sănătății apărute în urma unui accident;
 • 3.decesul asiguratului în urma unei boli subite sau a unui accident.

Cheltuielile acoperite de asigurare:

 • 1.tratament în condiţii de staţionar, inclusiv cheltuielile pentru alimentație, internare, onorariul medicului și personalului medical inferior;
 • 2.tratament ambulatoriu;
 • 3.medicamente necesare – recomandate de medic;
 • 4.transportarea asiguratului la cel mai apropiat punct de asistență medicală urgentă sau medic;
 • 5.tratament dentar, dar numai de urgenţă (pentru calmarea durerii acute);
 • 6.repatriere medicală justificată şi recomandată de medic;
 • 7.repatriere a corpului neînsufleţit, dacă decesul asiguratului a survenit în urma unui eveniment asigurat.

Contractul de asigurare se încheie în baza cererii scrise sau verbale a Asiguratului (Contractantului), în care sunt indicate: numele şi prenumele Asiguratului, data, luna şi anul naşterii, adresa, numărul şi seria paşaportului străin, scopul călătoriei (vizitei), data începutului asigurării, durata călătoriei în zile, ţara vizitată și suma asigurată solicitată.

Cazul asigurat are loc atunci când Asiguratul/ Beneficiarul asigurării pe parcursul şederii sale peste hotare se adresează după asistenţă medicală în caz de îmbolnăvire acută sau în cazul survenirii unui accident, precum şi decesul Asiguratului, care s-a produs pe perioada de acţiune a contractului de asigurare.

Avantaje

 • 1.asigurare individuală sau pentru familie;
 • 2.protecţie financiară cu tarife mici în orice țară;
 • 3.asistenţă medicală non-stop – 24h/24h, în mai multe limbi cu compania de asistență internațională  PRODEVIZ.

Calculator Asigurare Medicala peste hotare

 
Despăgubire Asigurare medicală peste hotare, aflați aici.