Asigurarea de răspundere civilă a proprietarilor de nave aeriene și transportatorilor aerieni

Obiect al asigurării sunt interesele patrimoniale ale Asiguratului ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, corelate cu răspunderea pe care Asiguratul o poartă faţă de persoanele fizice sau persoanele juridice pentru prejudiciile cauzate lor, legate de obligaţia, în ordinea stabilită de legislaţia civilă, de a despăgubi dauna cauzată vieţii şi sănătăţii sau bunurilor persoanelor păgubite prin accidente la exploatarea aeronavei.
 
Asiguraţi se consideră persoanele fizice sau juridice, care:

 • posedă navele aeriene cu drept de proprietate, drept de administrare economică sau drept de conducere operativă sau în orice altă bază legală (drept de locaţiune, în baza dispoziţiei organului corespunzător cu privire la transmiterea în locaţiune a aeronavei, etc.), şi au primit de la organele împuternicite, în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare:
  • certificat (adeverinţă) de exploatator al aeronavei (aviaţiei de comerţ sau a aviaţiei cu destinaţie generală).
  • licenţă de activitate pentru efectuarea transportării aeriene a pasagerilor, bagajului, încărcăturilor şi a poştei în baza contractelor de transportare aeriană;
  • licenţă de efectuare a lucrărilor aeriene pentru îndestularea necesităţilor persoanelor fizice şi juridice;
 • exploatează aeronavele din aviaţia de stat şi /sau experimentală, în baza altor documente eliberate de organele competente în ordinea stabilită, care permit asemenea exploatare şi utilizare a aeronavelor în bază legală;

 
Poate fi asigurat riscul răspunderii asiguratului pe obligaţii, apărute în urma cauzării daunei vieţii şi sănătăţii sau bunurilor persoanelor păgubitelor (beneficiarilor) în rezultatul accidentului care a avut loc în perioada acţiunii asigurării la:

 1. exploatarea navei aeriene;
 2. efectuarea transportării aeriene a pasagerilor, bagajului, încărcăturilor şi poştei;
 3. efectuarea lucrărilor de aviaţie.

 
Riscuri acoperite:

 • daunele terţelor persoane în rezultatul accidentului cu nava aeriană la exploatarea ei sau la efectuarea lucrărilor de aviaţie, care a avut loc în perioada acţiunii asigurării, şi având ca urmare cauzarea daunei vieţii şi sănătăţii şi / sau deteriorării (stricăciunii) bunurilor.
 • daunele pasagerilor în rezultatul accidentului la efectuarea transportării aeriene a pasagerilor, bagajului şi poştei sau efectuarea lucrărilor de aviaţie, ce au avut loc în perioada de acţiune a asigurării şi care au avut ca urmare:
  • cauzarea daunei vieţii şi sănătăţii pasagerului;
  • distrugerea (pierderea), insuficienţa sau deteriorarea (stricăciunea) bagajului şi bunurilor aflate asupra pasagerilor.
 •  pentru cauzarea daunei proprietarilor de mărfuri în rezultatul accidentului la efectuarea transportării aeriene a încărcăturilor şi poştei sau efectuarea lucrărilor de aviaţie, care a avut loc în perioada acţiunii asigurării şi care a avut ca urmare distrugerea (pierderea), insuficienţa sau deteriorarea (stricăciunea) încărcăturii sau a poştei expediate.