Asigurarea de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători

Obiect al asigurarii este răspunderea civilă a transportatorilor pentru prejudiciul cauzat vieții, sănătății și bunurilor călătorilor.
Conform Legii Republicii Moldova nr. 1553-XII din 25.02.1998 „cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători”, toate companiile ce prestează servicii de transport a călătorilor cu destinaţie internaţională şi locală, sunt obligate să încheie anual contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători.
 
Subiect al asigurării poate fi persoana juridică, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, ori persoana fizică care, în baza licenței, obținute în ordinea cuvenită, efectuează transportarea organizată a călătorilor cu transport aerian, auto, feroviar și fluvial.
 
Riscurile acoperite
Conform contractului de asigurare a răspunderii civile a transportatorilor, călătorii sunt protejaţi în mod eficient în limitele stabilite de Lege:

 • în cazul unor leziuni corporale sau a decesului în urma unui accident rutier, suma asigurată se achită la nivelul prejudiciului real, dar nu poate depăşi valoarea de 10,000 de dolari;
 • în cazul deteriorării sau distrugerii complete a bunurilor (bagajului) se compensează valoarea lor reală, dar nu mai mult de 1,000 de dolari.

Prima de asigurare se stabilește în cuantum de până la 1% din suma volumului anual de transportare a călătorilor.

 • persoanele care au dreptul la despăgubire de asigurare:
 • călătorii care efectuează călătorii în baza documentului de călătorie;
 • călătorii care efectuează călătorii fără achitare în baza legitimației sau a altor documente, eliberate în conformitate cu legislația, care le autentifică dreptul la călătorie.
   

Despăgubirea de asigurare se platește în cuantumul valorii reale al prejudiciului cauzat călătorului în temeiul actului asupra accidentului în transport întocmit de organele care efectuează controlul asupra securității circulației, certificatului eliberat de organizația autorizată să confirme decesul sau să determine gradul de vătămare corporala, precum și în temeiul documentelor care confirmă cheltuielile pentru tratament, procurarea de medicamente necesare, protezare și îngrijire în legătură cu cazul asigurat.

În cazul vătămarii corporale sau decesului călătorului în urma accidentului în transport, despăgubirea de asigurare se platește în maăimea prejudiciului efectiv cauzat, confirmat de organele competente și de documentele privind cheltuielile suportate de victimă sau de reprezentanții ei, limitată la un plafon egal cu echivalentul a 10 000 de dolari S.U.A.

Despăgubirea de asigurare pentru prejudiciul cauzat de vătămarea corporală sau decesul victimei va include:

 • câștigul ratat în timpul perioadei de incapacitate temporară de munca, dar nu mai mult decât echivalentul a 20 de dolari S.U.A. pentru fiecare zi de incapacitate de muncă;
 • cheltuielile pentru tratament, procurarea de medicamente necesare, protezare și îngrijire, confirmate de avizul instituției medicale, precum și cheltuielile de transport ale victimei și, după caz, ale persoanei care o însoțește;
 • în cazul invalidității, în afară de plățile prevăzute la lit.a) și b), câstigul ratat în toată perioada invalidității calculat dupa metodica aplicată în organele de asigurare socială;
 • cheltuielile de funeralii;
 • partea câștigului de care, în cazul decesului victimei, au fost lipsite persoanele inapte de muncă întreținute de ea sau având dreptul la întreținerea ei.

Despăgubirea de asigurare se acordă pentru prejudiciul cauzat călătorilor din momentul îmbarcării lor în mijlocul de transport la stația de plecare și pînă la momentul coborîrii din mijlocul de transport la stația terminus, inclusiv transbordările pe rută.

Avantajele Asigurării

 • Conformarea cu cadrul legislativ
 • Protecția financiară în caz de prejudiciu cauzat călătorilor
 • Despăgubire rapidă