Asigurarea de răspundere civilă a transportatorilor şi expeditorilor

Asigurarea de răspundere сivilă auto a transportatorului constă în protejarea intereselor sale patrimoniale şi financiare ca urmare a transportării încărcăturilor în baza contractelor de transport auto.

Subiecț al asigurării este transportatorul auto, care efectuează transportarea şi expedierea încărcăturilor pe teritoriul Moldovei şi al ţărilor străine, conform Convenţiei privind contractul de transportare rutieră internaţională a încărcăturilor (CMR, 1956).
Obiectul asigurării  îl constituie interesele asiguraţilor legate de executarea obligaţiilor asumate conform contractelor de transport a încărcăturilor.

Riscurile acoperite:

 1. 1. Răspunderea pentru distrugerea şi/sau deteriorarea încărcăturii, supuse transportării sau expedierii, în conformitate cu:
  • Prevederile Convenţiilor internaţionale de transportare, aplicate în mod obligatoriu sau în virtutea condiţiilor contractuale;
  • Prevederile legislaţiei în domeniul transporturilor a ţării corespunzătoare;
  • Condiţiile standard de prestare a serviciilor, aprobate de Asociaţia expeditorilor şi transportatorilor rutieri a ţării Asiguratului;
  • Prevederile contractelor şi convenţiilor, aprobate de Asigurător.
 2. 2.Pagubele financiare –– “erori şi omiteri“

3.Pagubele financiare, suportate de destinatarul încărcăturii, în rezultatul neîndeplinirii de către Asigurat parţial sau integral, a obligaţiilor contractuale:

 • Răspunderea pentru pretenţiile faţă de întârzierea livrării încărcăturii;
 • Răspunderea pentru livrarea încărcăturii prin abaterea de la prevederile stabilite;
 • Răspunderea pentru expedierea incorectă a încărcăturii din vina angajaţilor Asiguratului –– cheltuieli suplimentare pentru expedierea încărcăturii la adresa destinată, suportate de Asigurat în rezultatul expedierii incorecte a încărcăturii.

Tarifele asigurării CMR

Varianta 1

 

Ratele minime ale primei de asigurare pentru un singur vehicul  (EUR/USD)
Limita totală a răspunderii (EUR/USD) 100.000
Sublimita pentru fiecare caz asigurat (EUR/USD) 30.000

Mărfuri generale
 

Numărul unităților de transport 12 luni/preț (EUR/USD)
1-4 180
5-10 162
11-20 153
peste 20 147

Cînd este declarată asigurarea de bunuri cu risc sporit( tutun, alcool, calculatoare, telefoane  mobile, mărfuri electronice și frigorifice, piese auto, autoturisme, produse petroliere)
 

Numărul unităților de transport 12 luni/preț (EUR/USD)
1-4 201
5-10 180
11-20 171
peste 20 164

 

Varianta 2

 

Ratele minime ale primei de asigurare pentru un singur vehicul  (EUR/USD)
Limita totală a răspunderii (EUR/USD) 200.000
Sublimita pentru fiecare caz asigurat (EUR/USD) 60.000

Mărfuri generale
 

Numărul unităților de transport 12 luni/preț (EUR/USD)
1-4 230
5-10 210
11-20 190
peste 20 180

Cînd este declarată asiguraea de bunuri cu risc sporit( tutun, alcool, calculatoare, telefoane  mobile, mărfuri electronice și frigorifice, piese auto, autoturisme, produse petroliere)
 

Numărul unităților de transport 12 luni/preț (EUR/USD)
1-4 270
5-10 250
11-20 230
peste 20 220

 

Varianta 3

 

Ratele minime ale primei de asigurare pentru un singur vehicul  (EUR/USD)
Limita totală a răspunderii (EUR/USD) 300.000
Sublimita pentru fiecare caz asigurat (EUR/USD) 100.000

Mărfuri generale
 

Numărul unităților de transport 12 luni/preț (EUR/USD)
1-4 280
5-10 260
11-20 240
peste 20 230

Cînd este declarată asigurarea de bunuri cu risc sporit( tutun, alcool, calculatoare, telefoane  mobile, mărfuri electronice și frigorifice, piese auto, autoturisme, produse petroliere)
 

Numărul unităților de transport 12 luni/ Preț (EUR/USD)
1-4 330
5-10 310
11-20 290
peste 20 280

Franșiza

FRANȘIZA DEDUCTIBILĂ  pentru fiecare caz asigurat   
EUR/USD 3000 pentru mărfuri cu risc sporit
EUR/USD 600 pentru mărfuri generale
5% din valoarea pagubei pentru toate mărfurile în caz de furt, jaf, dar nu mai puțin de valoarea franșizei deductibile pentru încărcătura respectivă
 
Notă

În dependentă de numărul autovehiculelor asigurate, istoricul daunelor, alți parametri,
S.A.R. Moldcargo S.A. poate ajusta tarifele indicate în tabel prin reducere sau majorare.