Asigurarea de răspundere civilă auto externă

Obiect al asigurării Carte Verde îl constituie răspunderea civilă a posesorului de autovehicul pentru orice pagubă sau vătămare corporală produsă prin accident de autovehicul în limitele teritoriale de acoperire ale asigurării.

“Carte Verde” – este un certificat internaţional de asigurare în baza căruia conducătorul vehiculului este asigurat de răspunderea civilă faţă de terţele persoane pentru pagube produse de vehiculul respectiv, în conformitate cu legislația fiecărui stat pentru care documentul de asigurare este valabil.
 

Zona 1:
(UA) Ukraina
Zona 3:
toate ţările-membre ale sistemului Carte Verde (ţările europene)

Pentru a încheia un contract de asigurare Carte Verde trebuie îndeplinite următoarele condiții:

  • autovehiculul să fie înmatriculat/supus înmatriculării în Republica Moldova;
  • prezentarea certificatului de înmatriculare a autovehiculului sau, după caz, alte acte ce atestă dreptul de posesiune asupra autovehiculului

Calculator Carte Verde

Despăgubire Carte Verde, aflați aici.