Asigurarea încărcăturilor

În corespundere cu “Condițiile de asigurare a încărcăturilor transportate”, se oferă o acoperire totală de asigurare persoanelor care efectuează transporturi de mărfuri  în interiorul ţării şi interstatale prin intermediul transportului feroviar, maritim, fluvial, auto şi avia.
 
Gradul acoperirii de asigurare oferit de către Moldcargo corespunde normelor internaţionale şi este identic condiţiilor de asigurare a Institutului de Underwriting din Londra.
 
Contractul de asigurare poate fi încheiat cu răspunderea pentru toate riscurile și prevede despăgubirea pentru:

  • 1.pagubele provenite prin deteriorarea sau distrugerea completă sau parţială a încărcăturii, provocată de orice cauză, în afară de cazurile, prevăzute în Conditiile de asigurare CARGO.
  • 2.pagubele, cheltuielile şi plăţile pentru avariile comune (generale);
  • 3.toate cheltuielile necesare şi efectuate oportun pentru salvarea încărcăturii, precum şi a minimalizării pagubei şi estimării mărimii ei, dacă paguba se compensează conform condiţiilor de asigurare.

Prima de asigurare se fixează în funcție de încărcătura transportată, modul de transportare, riscurile asigurate și poate varia de la 0,15% pînă la 1% din valoarea mărfurilor transportate.
 
Perioada asigurării
Răspunderea conform contractului de asigurare începe din momentul, cînd încărcătura va fi luată de la depozit la punctul de plecare pentru transportare şi continuă pe parcursul întregii transportări (inclusiv al reîncărcării şi transbordării, precum şi al păstrării la depozit în punctele de reîncărcare şi transbordare) pînă atunci, cînd încărcătura nu va fi livrată la depozitul beneficiarului sau alt depozit final la punctul de destinaţie, indicat în poliţă.
 
Contractul general de asigurare se încheie în baza informaţiei prezentate de Asigurat despre caracterul încărcăturii, suma aproximativă asigurată, volumul anual al încărcăturii şi condiţiile de asigurare.

GARANȚII  – achităm despăgubirile pentru prejudiciile cauzate mărfurilor în timpul transportării cu orice mijloc de transport.

Despăgubire CARGO, aflați aici