Asigurarea navelor aeriene

Obiectul asigurării sunt interesele patrimoniale ale Asiguratului, legate de deţinerea, folosirea, dispunerea de navă aeriană ca urmare a pieirii acesteia (pierderii fără urmă) sau deteriorării.

Asiguraţi – persoanele juridice sau fizice, care deţin nave aeriene cu drept de proprietate, drept de gestiune economică sau drept de administrare operativă sau în baza unui alt temei legal (cu drept de locaţiune, în virtutea dispoziţiei organului de resort privind transmiterea   navei aeriene către ea etc.).

Pot fi asigurate:

  • navele aeriene ale aviaţiei civile, ce dispun de licenţa privind înregistrarea de stat a  navei aeriene, de certificatul  (legitimaţia) privind starea bună  pentru zbor a  navei aeriene sau alte acte, care le substituie;
  • agregatele separate ale navelor aeriene, stabilite la bordul  navei aeriene şi care dispun de acte perfectate în modul corespunzător (paşaport, formular etc.).

Riscuri acoperite – pieirea (completă sau constructivă), pierderea fără urmă sau  deteriorarea navei aeriene ca rezultat al accidentului care s-a produs în perioada de acţiune a contractului de asigurare.
 
Suma asigurată este limita maximă a răspunderii Asigurătorului în cazul producerii evenimentului pentru care s-a încheiat contractul de asigurare, pentru fiecare caz asigurat sau o serie de  cazuri, rezultate dintr-un eveniment, indiferent de numărul reclamaţiilor sau reclamanţilor declaraţi.
Suma asigurată se stabileşte prin acordul părţilor și  nu poate depăşi valoarea reală a bunurilor asigurate (navei aeriene).
Asigurătorul  achită despăgubirea de asigurare, cu deducerea cuantumului franșizei.

Prima de asigurare – Asigurătorul este în drept să aplice tarifele de asigurare de bază, pe care le-a elaborat, care determină prima de asigurare, ţinând cont de condiţiile de asigurare, tipul  navei aeriene, termenul de acţiune al  contractului de asigurare. Tariful de asigurare reprezintă cota (calculată pe o unitate a sumei asigurate) a primei de asigurare plătite de Asigurat pentru o anumită perioadă.