Date:


Despre companie

Societate de Asigurări-Reasigurări „Moldcargo” SA a fost fondată în octombrie 1999. Capitalul social al Societăţii de Asigurări „Moldcargo” SA constituie 30 000 000 lei.

După 16 ani de activitate pe piaţa asigurărilor din Republica Moldova, SAR „Moldcargo” SA este unul dintre liderii acesteia.

Serviciile de asigurare prestate de Societate contribuie la satisfacerea cerinţelor agenţilor economici şi populaţiei, prin plata promptă a sumelor asigurate şi despăgubirilor de asigurare, prin păstrarea integrităţii bunurilor şi asigurarea suplimentară a cetăţenilor în caz de bătrîneţe sau accidente.

Detalii ...
Propuneri
Procurînd poliţa de asigurare profitaţi de reducere sau cadou la alegerea Dvs.!

Tel. 22-37-01

Reţeaua
Mun. Chișinău
str. Muncești 121a, tel: (022) 38-44-02
str. Calea Ieșilor 14, tel: (022) 59-53-60
str. A. Bernardazzi 41, tel: (022) 27-53-98
bd. Moscovei 3/6, et. 2, tel: (022) 87-44-70
str. Ismail 88, tel: (022) 88-15-65
bd. Mircea cel Bătrîn 12/5, tel: (022) 81-11-05
str. Columna 131, tel: (022) 21-30-21
str. Dacia 24, tel: (022) 56-46-07
str. Maria Cibotari 37, tel: (022) 88-16-91
str. M. Cibotari 28, tel: (022) 22-18-25
bd. D. Cantemir 3/1, tel: (022) 57-25-28
str. Ginta Latină 20, tel: (022) 33-52-28
str. Doina 165, tel: (022) 43-70-40
str. Sarmizegetusa 92, of. 215, tel: (022) 63-64-31
str. A. Pușkin 35, tel: (022) 21-31-21
str. Armenească 25, of. 11, tel: (022) 26-06-77
str. Ioana Radu 29, tel: (022) 74-88-04
str. Vlad Țepeș 1, et. 2, tel: 068054790
bd. Grigore Vieru 9, of. 109, tel: (022) 87-41-18
str. Columna 140, tel: (022) 29-25-15
str. Calea Ieșilor 5, of. 9, tel: (022) 59-51-26
str. Mircea cel Bătrîn 12/5, of. 6, tel: 069 230 286

Mun. Bălți
str. Ștefan cel Mare 76A, tel: (0231) 20 172
str. Lăpușneanu 8, tel: (0231) 21 177
str. Kiev 128, tel: (0231) 21 177

R-l Ungheni
com. Zagarancea, tel: (0236) 29 954
str. Burebista 37, tel: (0236) 34 463
com. Sculeni, Zona Trecerii Vamale, tel: (0236) 63 771

or. Cahul
str. Republicii 15/1, tel: (0299) 93 848
str. Hîjdău 12, tel: (0299) 32 349
s. Cîșlița, Prut, tel: (0299) 93 133

R-l Briceni
s. Criva, tel: 069 071 693
vama Bricei-Rosoșeni, str. Cantemir 23, tel: 068 680 530

R-l Rîșcani
str. Gheorghe Asachi 18, tel: (0256) 24 300
com. Costești, tel: 069 161 987
or. Anenii Noi, str. Suvorov A „2A”, tel: (0265) 22 122
or. Edineț, str. O Cerempei 68, tel: (0246) 24 012
or. Dondușeni, str. Boris Glavan 3, tel: 069 522 349
mun. Comrat, str. Lenin 231, tel: (0298) 29 990
or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin 123, tel: (0291) 20 997
or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare 1B, tel: (0243) 92 505
or. Călărași, str. M. Eminescu 32 ”A”, tel: (0244) 21 491
or. Ialoveni, str. Prieteniei 4/1, tel: (0268) 22 573
com. Trușeni, s. Dumbrava, str. Biuiucani 1a, tel: (022) 73-83-87
or. Lipcani, str. Jucovschi, but. 2, tel: 069 161 987
M1 Chișinău-Leușeni- Frontieră cu România, tel:069 535 654
Contact rapid
Asigurare Auto Casco

Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale persoanelor fizice şi juridice legate de posesia, folosinţa şi administrarea autovehiculelor înregistrate conform procedurii respective în organele MAI.

Nu se acceptă pentru asigurare:
1. Autovehiculele cu deteriorări considerabile sau coroziune pronunţată a detaliilor caroseriei, inclusiv a stratului de vopsea, deteriorări (crăpături, fisuri) ale pieselor (obiectelor) din sticlă.

Detalii ...

Informație de interes public

Certificatul înregistrării de stat a valorilor mobiliare SAR "MOLDCARGO" S.A. »

Statutul societății pe acțiuni SAR "MOLDCARGO" S.A. »

Decizie privind inregistrarea modificarilor al SAR "MOLDCARGO" S.A. »

Raportul conducerii cu privire la rezultatele obținute de SAR "MOLDCARGO" S.A. »

Raport semestrial al societății pe acțiuni SAR "MOLDCARGO" S.A. »

Raportul anual al societății pe acțiuni SAR "MOLDCARGO" S.A. »

Raport al auditorului Seria nr.AA 18/15 »

Consiliul Societății de Asigurări-Reasigurări "MOLDCARGO" S.A. »

Vă informăm că în conformitate cu Ordinul Ministerului finanțelor nr.180 din 12.10.2015... »


Extras din registrul agentilor de asigurare

Al S.A.R. ”Moldcargo” S.A. DE LA 28.01.2014

Detalii ...

Companiilor de asigurări

Prin prezenta Comisia Națională a Pieței Financiare (C.N.P.F.), comunică următoarele. Întru executarea Legii nr. 94 din 26.04.2012, C.N.P.F. a aprobat Hotărîrea nr. 50/7 din 30.11.2012 privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de determinare a uzurii în cazul pagubelor produse la autovehicule, aprobat prin decizia C.N.P.F. nr. 13/1 din 03.04.2008 (în continuare – Regulament).

Detalii ...

Asigurare Medicală peste hotare

Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului, ce nu contravin legislaţiei RM, legate de viaţa şi sănătatea acestuia, precum şi de cheltuieli neprevăzute pentru tratament medical, suportate de Asigurat în urma unei maladii subite şi/sau unui accident survenit în perioada aflării temporare peste hotare, ce ţin de cazul asigurat.

Contractul de asigurare se încheie în baza cererii scrise a Asiguratului, în care sunt indicate: numele şi prenumele Asiguratului, data, luna şi anul naşterii, adresa, numărul şi seria paşaportului, scopul călătoriei (vizitei), data începutului asigurării, durata călătoriei în zile, ţara vizitată şi suma asigurată.
Contractul de asigurare poate fi individual sau de grup.
Asigurarea este valabila din ziua indicată în Poliţa de asigurare (începutul asigurării), dar nu mai devreme de data plecării (trecerii frontierei ţării domiciliului permanent) în străinătate şi nu mai devreme de achitarea integrală a primei de asigurare (ratei întîi).

Detalii ...
Partener:
Euroservice
Asigurare
Asigurare Medicală
Asigurare Agro
Aero Casco
Auto Casco
Cartea Verde
Asigurare Calatori