Date:
Paşte Ferecit! Societatea de Asigurări-Reasigurări „Moldcargo” SA, felicită clienții și partenerii cu Sărbătorile de Paști.

Despre companie

Societate de Asigurări-Reasigurări „Moldcargo” SA a fost fondată în octombrie 1999. Capitalul social al Societăţii de Asigurări „Moldcargo” SA constituie 30 000 000 lei.

După 15 ani de activitate pe piaţa asigurărilor din Republica Moldova, SAR „Moldcargo” SA este unul dintre liderii acesteia.

Serviciile de asigurare prestate de Societate contribuie la satisfacerea cerinţelor agenţilor economici şi populaţiei, prin plata promptă a sumelor asigurate şi despăgubirilor de asigurare, prin păstrarea integrităţii bunurilor şi asigurarea suplimentară a cetăţenilor în caz de bătrîneţe sau accidente.

Detalii ...
Extras din registrul agentilor de asigurare

Al S.A.R. ”Moldcargo” S.A. DE LA 28.01.2014

Detalii ...

Companiilor de asigurări

Prin prezenta Comisia Națională a Pieței Financiare (C.N.P.F.), comunică următoarele. Întru executarea Legii nr. 94 din 26.04.2012, C.N.P.F. a aprobat Hotărîrea nr. 50/7 din 30.11.2012 privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de determinare a uzurii în cazul pagubelor produse la autovehicule, aprobat prin decizia C.N.P.F. nr. 13/1 din 03.04.2008 (în continuare – Regulament).

Detalii ...

Asigurare Auto Casco

Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale persoanelor fizice şi juridice legate de posesia, folosinţa şi administrarea autovehiculelor înregistrate conform procedurii respective în organele MAI.

Nu se acceptă pentru asigurare:
1. Autovehiculele cu deteriorări considerabile sau coroziune pronunţată a detaliilor caroseriei, inclusiv a stratului de vopsea, deteriorări (crăpături, fisuri) ale pieselor (obiectelor) din sticlă.

Detalii ...

Arhivă

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE »

Colegiul civil al Curţii de Apel Chişinău »

Acțiuni anticoncurențiale în sistemul CARTE VERDE »

BNAA закон не писан? »

Asigurare Medicală peste hotare

Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului, ce nu contravin legislaţiei RM, legate de viaţa şi sănătatea acestuia, precum şi de cheltuieli neprevăzute pentru tratament medical, suportate de Asigurat în urma unei maladii subite şi/sau unui accident survenit în perioada aflării temporare peste hotare, ce ţin de cazul asigurat.

Contractul de asigurare se încheie în baza cererii scrise a Asiguratului, în care sunt indicate: numele şi prenumele Asiguratului, data, luna şi anul naşterii, adresa, numărul şi seria paşaportului, scopul călătoriei (vizitei), data începutului asigurării, durata călătoriei în zile, ţara vizitată şi suma asigurată.
Contractul de asigurare poate fi individual sau de grup.
Asigurarea este valabila din ziua indicată în Poliţa de asigurare (începutul asigurării), dar nu mai devreme de data plecării (trecerii frontierei ţării domiciliului permanent) în străinătate şi nu mai devreme de achitarea integrală a primei de asigurare (ratei întîi).

Detalii ...
Partener în asigurări a călătorilor:
Admiral Tour - Partener în asigurări a călătorilor.
Asigurare
Asigurare Medicală
Asigurare Agro
Aero Casco
Auto Casco
Cartea Verde
Asigurare Calatori