RC pentru obliecte cu pericol sporit

 
 

Asiguratul este obligat:

  • sa-i comunice Asigurătorului despre toate circumstanţele ce îi sunt cunoscute, importante pentru evaluarea riscului de asigurare, cît şi despre toate contractele de asigurare încheiate sau în curs de încheiere în privinţa obiectului de producţie – sursă de pericol sporit;
  • să informeze imediat Asigurătorul despre modificările circumstanţelor, comunicate la momentul transferului riscului, dacă acestea pot influenţa considerabil sporirea riscului de asigurare;
  • în termen de 3 zile sa-i comunice Asigurătorului despre orice avarie, produsă la obiectul de producţie – sursă de risc sporit, cît şi despre orice urmări ale avariei, care pot să conducă la intentarea acţiunii privind compensarea prejudiciului cauzat terţilor şi mediului ambiant, despre toate pretenţiile şi acţiunile de recuperare a daunei, să prezinte toate circumstanţele şi cauzele avariei;
  • în termen de 3 zile să-i comunice Asiguratului despre faptul obligaţiunii, stabilite prin decizia judecăţii, de recuperare a prejudiciului cauzat vieţii, sănătăţii sau averii terţilor şi mediului ca rezultat al avariei prin exploatarea obiectului de producţie – sursă de pericol sporit;
  • să întreprindă măsurile necesare şi posibile de prevenire a avariilor şi de diminuare a daunelor din cadrul obiectului de producţie – sursă de pericol sporit;
  • după producerea avariei să întreprindă măsuri raţionale şi accesibile în condiţiile create, pentru a diminua pierderile posibile. Luînd aceste măsuri Asiguratul trebuie să urmeze indicaţiilor Asigurătorului, dacă ele au fost comunicate Asiguratului;
  • să nu-şi asume obligaţiuni de reglementare a cerinţelor înaintate de terţii ce au suferit, fără acordul preliminar al Asigurătorului.