Răspundere generală față de persoane terțe

 
 

Obiectul asigurării: Interesele patrimoniale ale Asiguratului, legate de responsabilitatea pentru prejudiciul material și/sau daună adusă vieții și sănătății terţelor persoane în rezultatul erorii sau neglijenţei, comise în procesul activităţii sale în timpul valabilităţii contractului de asigurare.

 CAZ ASIGURAT:
se consideră evenimentul produs din momentul stabilirii obligaţiei Asigurătorului de a despăgubi dauna. Responsabilitatea Asigurătorului începe numai în cazul existenţei legăturii cauză-efect între cazul asigurat survenit şi dauna cauzată terţelor persoane.

 LIMITELE DE ASIGURARE (SUMA ASIGURATĂ): este limita maximă a răspunderii Asigurătorului în cazul producerii evenimentului pentru care s-a încheiat contractul de asigurare. Suma asigurată se stabileşte de către Asigurător în comun cu Asiguratul şi constituie limita maximă a despăgubirii de asigurare pe care Asigurătorul trebuie să o plătească Asiguratului (Beneficiarului) la survenirea evenimentului asigurat prevăzut în contractul de asigurare sau poliţa de asigurare.

SUMELE ASIGURATE stabilite ca limitele de răspundere determină suma, pe care Asigurătorul o va achita necătând la numărul de:

  • Asiguraţi;
  • Pretenţiir înaintate; și/sau
  • Reclamanţi.

În limita sumei asigurate se stabilesc sublimitele de asigurare pentru cheltuielile suplimentare şi cheltuielile de judecată ale Asiguratului, ţinînd cont de gradul riscului, volumul eventual al cheltuielilor suplimentare ale Asiguratului la survenirea evenimentului considerat drept caz asigurat.

Cu acordul părților poate fi stabilită și limita despăgubirilor de asigurare  pentru:

  • Toate pagubele, în urma pricinuirii Leziunilor Corporale sau Daunei Patrimoniale survenite în rezultatul unui Eveniment, şi
  • Cheltuielile de Pretenţii survenite din această cauză.