Răspundere civilă pentru obliectele cu pericol sporit

 
 

Obiectul asigurării : îl constituie interesele patrimoniale ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, corelate cu răspunderea pe care Asiguratul o poartă faţă de persoanele fizice sau persoanele juridice pentru prejudiciile cauzate lor.

Riscuri asigurate :obligaţiile Asigurătorului de a plăti Asiguratului sumele, care în rezultatul realizării activităţii sale va fi obligat în baza legii şi deciziei judecăţii și care a dobîndit putere juridică, de a plăti în calitate de despăgubire prejudiciul cauzat vieţii, sănătăţii, averii persoanelor terţe precum şi mediului înconjurător.

Cazuri asigurate : sunt considerate evenimentele neaşteptate, accidentale, identificate şi nepremeditate apărute ca rezultat al acţiunii directe a activităţii Asiguratului, survenirea cărora conduce la obligaţiunea Asigurătorului de a despăgubi:

  • prejudiciul cauzat vieţii, sănătăţii şi/sau averii păgubitului (terţei persoane);
  • prejudiciul cauzat mediului prin deteriorarea şi/sau poluarea acestuia în termenii şi limitele teritoriale indicate în prezentul contract.

Prima de asigurare : Asigurătorul aplică tarifele proprii, care stabilesc prima de asigurare încasată de la o unitate, în dependenţă de obiectul de asigurare şi caracterul riscului de asigurare. Totodată, în dependenţă de condiţiile concrete de asigurare, taxele tarifare, la înțelegerea părților, pot fi micşorate sau majorate.

Achitarea primei de asigurare poate fi efectuată atât în mod integral, cât şi în rate. Rata întâi constituie 50 % din prima de asigurare totală şi se achită la încheierea contractului de asigurare, rata a doua – în decurs de patru luni din momentul încheierii contractului de asigurare.