Informație generală

 
 

123Societatea  de Asigurări- Reasigurări “Moldcargo” SA activează pe piața de asigurări și reasigurări începînd cu anul 1999. Capitalul social al societății constituie 30000000 lei (echivalentul a 1 395 000 Euro). Fondatorul principal al SAR “Moldcargo” S.A. este Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova precum și importante companii ce prestează servicii de transport auto internațional și expediție, persoane fizice.

Cu o experiență de 18 ani,  S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. s-a dezvoltat și adaptat continuu la provocările economice precum și la nevoile de schimbare ale clienților și partenerilor săi, păstrându-și în același timp vectorul de dezvoltare și principiile de bază:

  • Abordarea individuală a fiecărui client;
  • Decizii operative privind plata despăgubirilor de asigurare;
  • Grijă sporită față de interesele clienților;
  • Protecție de reasigurare de calitate înaltă.

Suntem un promotor activ al parteneriatelor pe termen lung. Oferim clienților noștri servicii oneste, simple și certitudinea continuității în fața riscului. Deaceea suntem onorați să participăm la concurs, oferindu- Vă condiții optime pentru un parteneriat reciproc avantajos dar și agreabil.

SAR “MOLDCARGO” SA deţine Licenţa seria CNPF Nr. 000660 pentru desfăşurarea activităţii de asigurare şi/sau reasigurare în limitele categoriilor şi claselor de asigurare:
Clasa 1. Asigurările de accidente (inclusiv accidentele de muncă şi bolile profesionale): condiţii de asigurare de accidente; condiţii de asigurare a răspunderii întreprinderilor privind acordarea îndemnizaţiei unice în caz de pierdere a capacităţii de muncă profesionale sau deces al angajatului ca rezultat al unui accident la producţie.

Clasa 2. Asigurările de sănătate: condiţii de asigurare facultativă de sănătate; condiţii de asigurare a cheltuielilor de tratament medical în perioada aflării temporare peste hotare.

Clasa 3. Asigurările de vehicule terestre (altele decît cele feroviare): condiţii de asigurare facultativă a autovehiculelor, echipamentului suplimentar, conducătorului auto şi pasagerilor de accidente.

Clasa 5. Asigurările de nave aeriene: condiţii de asigurare a navelor aeriene (AERO-CASCO).

Clasa 7. Asigurările de bunuri în tranzit: condiţii de asigurare a încărcăturilor.

Clasa 8. Asigurările de incendiu şi alte calamităţi naturale: condiţii de asigurare facultativă a bunurilor; condiţii de asigurare a riscurilor de construcţii-montaj, a răspunderii în faţa terţilor la lucrările de construcţii montaj, angajamentelor de garanţie după darea în exploatare.

Clasa 9. Alte asigurări de bunuri: condiţii de asigurare subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură.

Clasa 10. Asigurările de răspundere civilă auto: asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule; asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători; condiţii de asigurare a responsabilităţii titularului carnet TIR la efectuarea transporturilor în cadrul convenţiei vamale privind transportul internaţional de mărfuri cu utilizarea carnetului TIR (convenţia TIR din 1975); condiţii de asigurare facultativă de răspundere civilă a transportatorilor auto; asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă CARTE VERDE.

Clasa 11. Asigurările de răspundere civilă avia: condiţii de asigurare facultativă de răspundere civilă a proprietarilor de nave aeriene şi transportatorilor aerieni; condiţii de asigurare a răspunderii civile a serviciilor şi proprietarilor de aeroporturi.

Clasa 13. Asigurările de răspundere civilă generală: condiţii de asigurare de răspundere civilă, inclusiv: condiţii suplimentare de asigurare de răspundere civilă a întreprinderilor exploatatoare de obiecte – surse de pericol sporit; condiţii suplimentare de asigurare a responsabilităţii profesionale a persoanelor fizice şi juridice.

Clasa 15. Asigurările de garanţii: condiţii de asigurare a responsabilităţii autotransportatorilor la efectuarea transporturilor de mărfuri străine cu utilizarea sistemului de garanţii, stabilit de Convenţia internaţională privind regimul de tranzit comun sau de Legea naţională (T1); condiţii de asigurare de garanţii financiare suplimentare la transportul mărfurilor cu statut de “Risc vamal sporit”.

Clasa 16. Asigurările de pierderi financiare: condiţii de asigurare a riscurilor financiare; condiţii de asigurare complexă a băncilor şi altor instituţii financiare (BBB).