Despagubiri Raspundere Profesionala

 
 
In cazul survenirii evenimentului asigurat.

Asiguratul este obligat:

 • imediat – în cel mult 24 de ore din momentul ce a aflat (cu excepţia zilelor de odihnă şi sărbătoare) – să comunice Asigurătorului sau reprezentantului acestuia, în scris, despre cele întâmplate.
 • de a lua măsurile cuvenite şi accesibile în circumstanţele create pentru minimizarea daunelor posibile. Cheltuielile pentru micşorarea daunelor, supuse despăgubirii de către Asigurător, dacă ele erau necesare şi erau efectuate pentru executarea indicaţiilor Asigurătorului, trebuie să fie despăgubite de Asigurător, chiar dacă măsurile corespunzătoare s-au dovedit a fi neefective;
 • de a lua toate măsurile necesare pentru stabilirea cauzelor şi urmărilor evenimentului produs;
 • de a prezenta Asigurătorului toată informaţia şi actele accesibile Asiguratului, care permit de  a stabili cauzele  şi  urmările  evenimentului  produs, caracterul şi mărimea daunei pricinuite;
 • în decurs de 24 de ore să anunţe Asigurătorul despre toate pretenţiile, înaintate de către persoanele terţe în legătură cu evenimentul produs;
 • să asigure, în măsura posibilităţilor, participarea Asigurătorului la examinarea cazului asigurat şi determinarea cuantumului daunei;
 • să acorde sprijinul necesar Asigurătorului în apărarea lui la judecată şi după, în cazul prezentării pretenţiilor privind despăgubirea daunelor pentru evenimentul produs;
 • de a efectua apărarea sa juridică  în  legătură   cu   evenimentul   produs şi să numească avocatul său sau altă persoană împuternicită pentru apărarea intereselor atât a Asigurătorului, cât şi a Asiguratului în legătură cu evenimentul produs
 • de a elibera procură sau alte documente necesare persoanelor indicate de Asigurător pentru apărarea acestor interese. Asigurătorul are dreptul, dar nu este obligat să reprezinte interesele Asiguratului în judecată sau în alte instanţe;
 • fără acordul Asigurătorului în scris de a nu achita despăgubiri, de a nu recunoaşte parţial sau integral pretenţiile, înaintate Asiguratului în legătură cu evenimentul asigurat produs, precum şi de a nu-şi asuma careva obligaţii directe sau indirecte de aplanare a acestor pretenţii.

La cererea de despăgubire Asiguratul anexează următoarele documente:

 • scrisorile cu pretenţii din partea terţelor persoane sau succesorilor (moştenitorilor) lor despre despăgubirea daunei, cu indicarea mărimii ei, cauzată în rezultatul erorii profesionale a Asiguratului (Persoanei asigurate);
 • concluziile comisiilor speciale de experţi, care efectuează expertiza cauzelor, urmărilor evenimentului produs şi stabilirea (confirmarea) cuantumului daunei;
 • hotărârea intrată în vigoare a judecăţii, judecăţii economice sau arbitrajului, care stabileşte cauzarea pagubei terţelor persoane;
 • alte documente, care caracterizează cauzele şi circumstanţele survenirii evenimentului, cuantumul daunei (certificate, facturi, concluziile experţilor, justificarea daunei pricinuite, etc.), inclusiv şi copiile documentelor juridice întocmite de Asigurat şi care au comun cu cazul asigurat.