Despagubiri Raspundere Civila Generala

 
 
In caz de survenire a evenimentelor sau de înaintare a pretenţiei

Asiguratul este obligat imediat să înştiinţeze Asigurătorul despre orice Eveniment ce poate servi drept bază de înaintare a Pretenţiei. În cazul survenirii evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat imediat – în cel mult 24 de ore din momentul ce a aflat (cu excepţia zilelor de odihnă şi sărbătoare) – să comunice Asigurătorului sau reprezentantului acestuia, în scris, despre cele întâmplate. Comunicarea întârziată despre survenirea evenimentului, care are semnele unui caz asigurat, îi dă Asigurătorului dreptul de a refuza plata despăgubirii de asigurare numai în cazul când prin neexecutare, interesele Asigurătorului sînt afectate în mod serios.

Înştiinţarea trebuie să conţină într-un volum complet informaţia corespunzătoare:

  • când, în ce mod, şi unde a avut loc Evenimentul asigurat;
  • numele şi adresa tuturor persoanelor, cărora le-a fost pricinuită paguba şi martorilor, şi
  • caracterul şi locul unde a avut loc dauna şi deteriorările apărute în rezultatul survenirii Evenimentului asigurat.

Înştiinţarea despre Eveniment nu este înştiinţarea despre Pretenţia înaintată; Pretenţia apărută în legătură cu Evenimentul despre care a fost informat Asigurătorul, se consideră a fi înaintată ca Pretenţie conform contractului, numai atunci când o astfel de  Pretenţie este înaintată în decursul acţiunii contractului sau în decursul unei perioade mai extinse de înştiinţare a pretenţiei, ceea ce este indicat în poliţa de asigurare. Asiguratul este obligat să înştiinţeze Asigurătorul despre orice persecuţie judiciară ce se aşteaptă, depunerea acţiunii, anchetare sau cercetare a cazurilor soldate cu decesul persoanelor. Dacă Pretenţia a fost înaintată, atunci Asiguratul este obligat fără ezitări să înregistreze şi înştiinţeze S.A. „MOLDCARGO” despre detaliile Pretenţiei, incluzând data primirii ei. În cazul înaintării Pretenţiei, Asiguratul este obligat:

  • fără a ezita să trimită în adresa Asigurătorului copia oricărei Pretenţii, scrisorii, dispoziţii judecătoreşti, cereri de acţiune, anunţul arbitrajului, chemării în judecată, înştiinţării, citaţie sau oricare alte documente, primite în legătură cu Pretenţia;
  • în timp raţional, pe care î-l va solicita S.A. „MOLDCARGO” de a păstra neschimbate şi necorectate notiţele, documentele, bunurile, imobilul, utilajul, întreprinderea, instalaţia sau obiectele, care într-un anumit fel au fost cauza unui oarecare Eveniment ori legate cu Evenimentul capabil de a cauza Pretenţia care cade sub acţiunea Poliţei de asigurare.

La cererea Asigurătorului, Asiguratul este obligat:

  • a împuternici Asigurătorul cu dreptul de primire a notiţelor, documentaţiei şi altei informaţii;
  • a coopera cu S.A. „MOLDCARGO” la cercetarea, reglementarea sau apărarea conform pretenţiei, şi
  • a sprijini şi acorda ajutor Asigurătorului la realizarea oricărui drept contra oricărei persoane sau organizaţii, care pot duce răspunderea faţă de Asigurat, în urma pricinuirii Leziunii Corporale sau Daunei Patrimoniale, la care poate fi aplicată asigurarea dată.