Despagubiri CMR

 
 
LA SURVENIREA CAZULUI ASIGURAT ESTE NECESAR:

Informarea Asigurătorului:

Asiguratul este obligat, în decursul a 72 ore, din  moment ce a aflat despre survenirea cazului asigurat sau despre acţiuni care pot atrage răspunderea Asigurătorului în baza contractului de asigurare, să informeze în scris Asigurătorul.

Preîntâmpinarea şi reducerea consecinţelor cazului asigurat.

La survenirea cazului asigurat, Asiguratul sau reprezentantul său este obligat să întreprindă toate măsurile posibile în scopul preîntâmpinării sau reducerii pagubelor, compensarea cărora, în corespundere cu prezentele Condiţii de asigurare revine pe seama Asigurătorului. Cheltuielile rezonabile suportate de către Asigurat în aceste cazuri vor fi compensate de Asigurător, odată cu compensarea cheltuielilor pe paguba generală.

Dacă din vina Asiguratului respectivele măsuri de preîntâmpinare sau reducerea pagubei n–au fost întreprinse şi suma pagubei a crescut, atunci Asigurătorul este în drept să reducă suma despăgubirii proporţional gradului de depăşire a întinderii pagubei.

La cererea de compensare a pagubelor, Asiguratul trebuie să anexeze:

a)Pachetul deplin al documentelor de pretenţie parvenite de la reclamanţii pretenţiilor în confirmarea cerinţelor faţă de transportator auto, inclusiv:

– bonurile de livrare sau alte documente corespunzătoare, cu menţiunile destinatarului sau ale reprezentantului său despre deteriorarea sau insuficienţa de încărcătură;

– facturile şi conturile;

– listele de ambalaj;

– actele de examinare a încărcăturii (certificatele de avarie), actele de expertiză, întocmite de organizaţii specializate independente conform legilor şi practicii aplicate în ţara în care s–a produs accidentul, sau a fost evaluată ori constatată insuficienţa sau deteriorarea încărcăturii;

– calculul pagubei, declarat transportatorului auto de către partea care cere compensarea ei;

– în caz dacă pretenţia faţă de transportatorul auto nu este înaintată de către destinatarul împuternicit, ci de către compania care asigură încărcătura, atunci trebuie solicitat de la reclamantul pretenţiei (asigurătorul încărcăturii) să prezinte subrogaţia, adică documentul care confirmă preluarea de către asigurătorul încărcăturii a dreptului asiguratului (proprietarul încărcăturii) după achitarea pretenţiilor pentru asigurarea încărcăturii.

b)Pachetul de documente, prezentarea şi înmânarea cărora, în dependenţă de tipul accidentului, constituie obligaţia transportatorului auto, incluzând:

– procesul–verbal al Inspectoratului Auto de Stat, sau al poliţiei rutiere, în cazul accidentelor rutiere;

– recipisa din organele de poliţie, care confirmă că transportatorul auto s-a adresat către aceste instanţe în legătură cu furtul sau alte infracţiuni de tip criminal, produse în timpul transportării încărcăturii, sau recipisa–confirmare remisă de organele de drept despre intentarea procesului penal în legătură cu săvârşirea furtului sau altei acţiuni criminale;

– explicaţiile în scris ale conducătorului auto despre faptul săvârşit;

– documentele de confirmare a cheltuielilor, operate de către Asigurat în scopul preîntâmpinării sau a reducerii pagubelor şi de protejare a intereselor sale în instanţele de judecată sau de arbitraj;

– copia corespondenţei cu reclamanţii pretenţiilor;

– documentul care confirmă faptul achitării pretenţiilor de către Asigurat.