Despagubiri CASCO

 
 

Acţiunile asiguratului la survenirea riscului asigurat

După producerea unui caz de asigurare Asiguratul sau persoana împuternicită de acesta este obligat să întreprindă acțiunile stipulate mai jos, precum și să prezinte documentele obligatorii, care confirmă survenirea cazului asigurat şi cuantumul prejudiciului, conforme legislaţiei în vigoare:

Să întreprindă toate măsurile utile pentru salvarea autovehiculului, preîntîmpinarea şi micşorarea deteriorării lui ulterioare, precum şi pentru eliminarea cauzelor care contribuie la apariţia unor daune suplimentare.

La survenirea cazului asigurat să anunţe imediat organele competente de la locul producerii cazului de asigurare (comisariatul de poliţie, secţia de poliţie rutieră, secţia de pompieri etc.) şi să obţină de la ei actele doveditoare confirmative.

Să declare Asigurătorului în scris privitor la producerea cazului asigurat (cu excepţia sărbătorilor şi a zilelor legale de odihnă):

  • în decurs de 3 zile – cazuri din grupul „DAUNE”, „ACCIDENTE”;
  • în decurs de 24 ore – cazuri din grupul „FURT”.

Dacă Asiguratul este o persoană juridică, atunci, la depunerea cererii, reprezentantul acestuia trebuie să deţină o procură întocmită corespunzător pentru dreptul de a reprezenta Asiguratul. Dacă cazul a avut loc peste hotarele ţării termenele menţionate mai sus se vor calcula din ziua întoarcerii în ţară fapt ce trebuie confirmat documental. Comunicarea întârziată despre survenirea evenimentului, care are semnele unui caz asigurat, îi dă Asigurătorului dreptul de a refuza plata despăgubirii de asigurare numai în cazul când prin neexecutare, interesele Asigurătorului sînt afectate în mod serios.

Să prezinte Asigurătorului spre examinare autovehiculul deteriorat, echipamentul suplimentar sau resturile acestora (pînă la reparaţie) şi să coordoneze cu acesta acţiunile ulterioare pentru reglementarea pagubelor.

Dacă cazul de asigurare s-a petrecut în afara teritoriului Republicii Moldova, Asiguratul este obligat să anunţe acest fapt la organele competente de la locul incidentului şi să obţină actele doveditoare, precum şi să anunţe Asigurătorul prin poştă,  fax sau e-mail şi să urmeze instrucţiunile lui.