Despagubiri CARGO

 
 
Acţiunile asiguratului la survenirea riscului asigurat

La înaintarea pretenţiei de plată a despăgubirii de asigurare, Asiguratul sau Beneficiarul este obligat să demonstreze documentar:

  1. a) cointeresarea pentru încărcătura asigurată;
  2. b) producerea cazului asigurat;
  3. c) calculul pretenţiei sale privind paguba.

Documentele principale sunt:

  1. a) pentru a demonstra cointeresarea în asigurarea încărcăturii: bonurile de livrare a mărfii şi alte documente de transportare, facturile şi conturile, dacă din conţinutul acestor documente, Asiguratul are dreptul să dispună de încărcături;
  2. b) pentru a demonstra producerea cazului asigurat, Asiguratul trebuie să prezinte documentele corespunzătoare de confirmare către instanţele competente;
  3. c) pentru a demonstra ponderea pretenţiei la pagubă – actele de examinare a încărcăturii către comisarul de avarie, actele de expertiză, estimările şi alte documente, întocmite conform legislaţiei ţării, în care s-a produs cazul asigurat.
  4. d) documentele de justificare a cheltuielilor operate, conturile aferente pagubei, iar în cazul pretenţiei de compensare a pagubei, a cheltuielilor şi primelor aferente avarii generale — documentele de confirmare a conturilor sau de dispaşă.