Asigurare riscuri financiare

Obiectul asigurării constitue interesele patrimoniale ale Asiguratului (Beneficiarului), legate de pierderea totală sau parţială de către Asigurat, (Beneficiar), a mijloacelor băneşti proprii, acordate drept credit, a veniturilor sau cheltuielilor probabile suplimentare,