Asigurare medicală benevolă

De ce avem nevoie de Poliţă de asigurare facultativă de sănătate?
Azi, unul din indicatorii înaltei culturi a corporaţiilor se dovedeşte a fi grija pe care o au acestea faţă de angajaţii săi. Cheltuielile pentru prevenirea îmbolnăvirii şi tratarea angajaţilor prin intermediul asigurărilor facultative de sănătate vor contribui pe de o parte la sporirea productivităţii muncii, iar pe de altă parte la reducerea fluctuaţiei cadrelor.

Asigurare medicală peste hotare

Obiectul asigurării: îl constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului, ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, correlate cu viaţa şi sănătatea, decesul acestuia, precum şi de cheltuieli neprevăzute pentru tratament medical, suportate de Asigurat, în urma unei maladii subite şi/sau unui accident survenit în perioada aflării temporare peste hotare, ce ţin de cazul asigurat.

Asigurare benevolă de accidente

Asigurarea de accidente – forma a asigurării facultative de persoane, care cuprinde riscurile de deces, dezabilitate (invaliditate) din accident, traumatisme şi alte vătămări corporale cauzate de accidente.
Asigurătorul oferă protecţie prin asigurare în cazul accidentelor suportate de Asigurat pe durata asigurării, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi în afara ei.