Asigurare construcții, terenuri și utilaje

Obiectul asigurării  îl constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului, care deţine bunuri în proprietate, în temeiul unui contract de locaţiune sau al unor alte titluri prevăzute de legislaţie cu formele proprietăţii: posesie, folosinţă şi dispoziţie.

Asigurare CARGO

In corespundere cu “Conditiile de asigurare a încărcăturilor transportate”, se oferă o acoperire totală de asigurare persoanelor care efectuează transporturi de mărfuri în interiorul ţării şi interstatale prin intermediul transportului feroviar, maritim, fluvial, auto şi avia.