Asigurare CMR

Subiecți ai asigurării sunt Asigurătorul şi transportatorii auto, care efectuează transportarea şi expedierea încărcăturilor pe teritoriul Moldovei şi al ţărilor străine, conform Convenţiei privind contractul de transportare rutieră internaţională a încărcăturilor (CMR, 1956).

Asigurare obligatorie RCA

Obiect al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto (AORCA) îl constituie răspunderea civilă a posesorului de autovehicul pentru orice pagubă sau vătămare corporală produsă prin accident de autovehicul în limitele teritoriale ale Republicii Moldova.

Asigurare Carte Verde

Obiect al asigurării Carte Verde îl constituie răspunderea civilă a posesorului de autovehicul pentru orice pagubă sau vătămare corporală produsă prin accident de autovehicul în limitele teritoriale de acoperire ale asigurării.

Asigurare Casco

Obiect al asigurării Auto Casco îl constituie interesele patrimoniale ale persoanelor fizice şi juridice legate de posesia, folosinţa şi administrarea autovehiculelor.

Concomitent cu autovehiculele pot fi asigurate:

Raspundere față de călători

Asigurarea obligatorie de raspundere civila a transportatorilor fata de calatori este aprobata prin Legea RM “Cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila a transportatorilor fata de calatori” nr.1553 din 25 februarie 1998.