Asigurarea roadei culturilor agricole

Obiect al asigurării: riscurilor de producție sunt interesele patrimoniale legate de obținerea recoltei culturilor agricole, de creșterea animalelor și păsărilor, de întreținerea familiilor de albine și de producerea peștilor.