Asigurarea riscurilor de construcţii –  montaj

 
 

Despăgubirea de asigurare se achită:

  • la distrugerea obiectului de construcţie (bunului) – în mărime de 100% din suma asigurată, totodată se consideră distruse şi bunurile deteriorate (obiectul de construcţie), dacă cheltuielile pentru reparaţia lui ar depăşi valoarea lui reală sau valoarea de înlocuire la momentul producerii cazului asigurat;
  • la deteriorarea bunului (obiectului de construcţie) – în mărimea costului reparaţiei de restabilire a bunurilor deteriorate la data încheierii contractului de asigurare, dar nu mai mult de 75% din suma asigurată;

Asigurătorul compensează cheltuielile, suportate în vederea prevenirii sau reducerii prejudiciului, dacă acest prejudiciu ar fi recuperabil conform contractului de asigurare; compensează, de asemenea, cheltuielile de curăţare a teritoriului după producerea cazului asigurat în limitele sumei asigurate, dacă aceasta se prevede în contractul de asigurare.  

În toate cazurile despăgubirea este achitată de asigurător cu excepţia franşizei (partea de prejudiciu nerecuperabilă), calculată în valori absolute sau în % din suma asigurată. Despăgubirea de asigurare nu se plăteşte, dacă mărimea prejudiciului nu depăşeşte mărimea franşizei.

Clauzele contractului de asigurare pot prevedea substituirea despăgubirii de asigurare prin compensarea prejudiciului în formă de reparaţie, înlocuire sau restabilire a bunului (obiectului de construcţie) deteriorat în urma survenirii cazului asigurat.

Despăgubirea de asigurare nu poate depăşi mărimea prejudiciului direct, cauzat patrimoniului  asigurat (obiectului de construcţie) a Asiguratului în cazul asigurat, dacă contractul de asigurare nu prevede plata  despăgubirii de asigurare într-o anumită sumă.

După achitarea despăgubirii de asigurare Asigurătorului i se transmit, în limitele sumei achitate, drepturile de regres faţă de persoanele vinovate de cauzarea prejudiciului. Asiguratul la cererea Asigurătorului transmite toate documentele şi întreprinde toate măsurile  necesare exercitării dreptului de regres faţă de persoana vinovată.