Asigurare obligatorie RCA

 
 
Calculator RCA
Calculator RCA

 

 
Pretul asigurarii:
Lei
Obiect al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto (AORCA) îl constituie răspunderea civilă a posesorului de autovehicul pentru orice pagubă sau vătămare corporală produsă prin accident de autovehicul în limitele teritoriale ale Republicii Moldova.
rcaIn cadrul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, cazul asigurat este accidentul produs de un autovehicul, al cărui posesor a îndeplinit obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, cu cauzarea de prejudicii:a) atît în timpul deplasării, cît şi în timpul staţionării autovehiculului;
b) în urma desprinderii accidentale, în timpul deplasării autovehiculului, a remorcilor, semiremorcilor sau ataşelor;
c) produse de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat autovehiculul;
d) ca urmare a scurgerii, risipirii sau căderii accidentale a substanţelor, materialelor sau obiectelor transportate;
e) la urcarea în autovehicul şi la coborîrea din el.
ASIGURATUL (ASIGURĂTORUL) nu poartă răspundere civilă auto dacă accidentul a avut loc în caz de forţă majoră, inclusiv prin diferite acţiuni sau măsuri militare în timp de război sau de stări excepţionale, de calamităţi naturale, de explozii nucleare, de radiaţie sau poluare radioactivă, de dezordini în masa, de activităţi teroriste, sau daca acesta s-a produs din culpa exclusiva a păgubitului.

AAEAAQAAAAAAAAexAAAAJDhiMTY0ODEyLThlMzgtNDI1OC04NzdmLTA0YTYwMzk5YzcwOQContractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto atestă existenţa asigurării obligatorii de răspundere civila auto prin eliberarea poliţei de asigurare RCA şi se încheie în mod obligatoriu:

a) cu indicarea persoanelor admise să utilizeze autovehiculul pentru care se încheie contractul (număr limitat de persoane); sau
b) fără indicarea persoanelor admise să utilizeze autovehiculul pentru care se încheie contractul (număr nelimitat de persoane).
Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se încheie pe un termen de 12 luni, cu excepţia autovehiculelor utilizate în activităţii agricole sezoniere şi înmatriculate cu numerele temporare.

Deţinătorul autovehiculului (conducătorul auto) este obligat să poarte poliţa de asigurare împreună cu alte acte (permisul de conducere, paşaportul tehnic) şi să-l prezinte la cererea lucrătorilor de poliţie sau a altor organe de drept.

La înmatricularea de stat, la efectuarea modificărilor în certificatul de înmatriculare a unui autovehicul şi la efectuarea testărilor şi reviziilor tehnice periodice, este obligatorie prezentarea poliţei de asigurare obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor de autovehicule şi vehicule electrice urbane.

Memphis-Auto-Insurance-Quote2

Excluderi din protecţia de asigurare. ASIGURATORUL nu acordă despăgubiri pentru:

a) partea din prejudiciu care depăşeşte limitele despăgubirilor de asigurare stabilite de lege la data producerii accidentului, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de cel al persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei;
b) pagubele produse la locul de muncă de dispozitivele sau instalaţiile montate pe autovehicul, utilizate ca utilaje sau instalaţii de lucru;
c) pagubele produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi descărcare, aceste accidente constituind riscuri ale activităţii profesionale;
d) pagubele produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, inflamabile, explozive), acestea din urmă determinînd sau agravînd producerea de pagube, daca riscul transportării unor astfel de produse este supus asigurării obligatorii;
e) prejudiciul legat de poluarea mediului din cauza unui accident;
g) reducerea valorii bunurilor după reparaţie;
h) sumele de recuperare a pagubei morale rezultate din accident;
i) alte cazuri.Pretul asigurarii: LEIInmatriculare:
Posesor:
Viza:
Tip Transport:
Capacitate auto:
Masa:
Nr Locuri:
Capacitate moto:
Tractor Putere:
Nr Persoane:
Stagiul persoane:
Virsta persoane:
Ani asigurat:
Accidente:
Perioada asigurarii: