Asigurare de răspundere civilă AVIA

 
 

Obiect al asigurării sunt interesele patrimoniale ale Asiguratului ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, corelate cu răspunderea pe care Asiguratul o poartă faţă de persoanele fizice sau persoanele juridice pentru prejudiciile cauzate lor, legate de obligaţia, în ordinea stabilită de legislaţia civilă, de a despăgubi dauna cauzată vieţii şi sănătăţii sau bunurilor persoanelor păgubite prin accidente la exploatarea aeronavei

Asiguraţi se consideră persoanele fizice sau juridice, care:
– posedă navele aeriene cu drept de proprietate, drept de administrare economică sau drept de conducere operativă sau în orice altă bază legală (drept de locaţiune, în baza dispoziţiei organului corespunzător cu privire la transmiterea în locaţiune a aeronavei, etc.), şi au primit de la organele împuternicite, în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare:

a) certificat (adeverinţă) de exploatator al aeronavei (aviaţiei de comerţ sau a aviaţiei cu destinaţie generală).

b) licenţă de activitate pentru efectuarea transportării aeriene a pasagerilor, bagajului, încărcăturilor şi a poştei în baza contractelor de transportare aeriană;

c) licenţă de efectuare a lucrărilor aeriene pentru îndestularea necesităţilor persoanelor fizice şi juridice;

– exploatează aeronavele din aviaţia de stat şi /sau experimentală, în baza altor documente eliberate de organele competente în ordinea stabilită, care permit asemenea exploatare şi utilizare a aeronavelor în bază legală;

Poate fi asigurat riscul răspunderii asiguratului pe obligaţii, apărute în urma cauzării daunei vieţii şi sănătăţii sau bunurilor persoanelor păgubitelor (beneficiarilor) în rezultatul accidentului care a avut loc în perioada acţiunii asigurării la:
1. exploatarea navei aeriene;
2. efectuarea transportării aeriene a pasagerilor, bagajului, încărcăturilor şi poştei;
3. efectuarea lucrărilor de aviaţie.

Poate fi asigurat de răspundere civilă Asiguratul:
– pentru cauzarea daunei terţelor persoane în rezultatul accidentului cu nava aeriană la exploatarea ei sau la efectuarea lucrărilor de aviaţie, care a avut loc în perioada acţiunii asigurării, şi având ca urmare cauzarea daunei vieţii şi sănătăţii şi / sau deteriorării (stricăciunii) bunurilor.
– pentru cauzarea daunei pasagerilor în rezultatul accidentului la efectuarea transportării aeriene a pasagerilor, bagajului şi poştei sau efectuarea lucrărilor de aviaţie, ce au avut loc în perioada de acţiune a asigurării şi care au avut ca urmare:

• cauzarea daunei vieţii şi sănătăţii pasagerului;
• distrugerea (pierderea), insuficienţa sau deteriorarea (stricăciunea) bagajului şi bunurilor aflate asupra pasagerilor.

– pentru cauzarea daunei proprietarilor de mărfuri în rezultatul accidentului la efectuarea transportării aeriene a încărcăturilor şi poştei sau efectuarea lucrărilor de aviaţie, care a avut loc în perioada acţiunii asigurării şi care a avut ca urmare distrugerea (pierderea), insuficienţa sau deteriorarea (stricăciunea) încărcăturii sau a poştei expediate.

Nu pot fi asigurate urmăorele riscuri:
– Utilizarea navei aeriene în scopuri nelegitime sau în scopuri neprevăzute de contractul de asigurare;
– Aflarea navei aeriene în afara zonelor geografice de exploatare a ei, indicate în contractul de asigurare, dacă aceasta nu este legată de acţiunea unei forţe majore;
– Pilotarea navei aeriene de persoane, care nu-s indicate în contractul de asigurare sau care au un nivel de calificare mai jos decât cel indicat în contractul de asigurare, sau dirijată la sol de persoană ne împuternicită, sau fără drepturi de dirijare;
– Transportarea navei aeriene de orice tip de transport, cu excepţia transportării în urma deteriorării ca rezultat al cazului asigurat şi remorcarea navei aeriene pe teritoriul aerodromului de către mecanisme cu destinaţie specială.
– Folosirea la decolare şi aterizare a aerodromului (terenului), care nu corespunde cerinţelor pentru asemenea tip de navă aeriană, dacă aceasta nu este legată de acţiune unei forţe majore;
– Efectuarea zborului cu depăşirea normelor de încărcare a navei cu pasageri, depăşirea greutăţii şi gabaritelor încărcăturii, cât şi încălcarea centrării ei;
– Lansarea cu bună ştiinţă în zbor a navei aeriene în stare defectată, cu excepţia cazurilor, când asemenea zboruri se efectuează în concordanţă cu Condiţiile de exploatare a navei aeriene sau cu permisiunea specială a organului împuternicit şi dacă această permisiune are acordul în scris al Asigurătorului;
– Cauzarea daunei morale.