Asigurare construcții, terenuri și utilaje

 
 

Obiectul asigurării  îl constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului, care deţine bunuri în proprietate, în temeiul unui contract de locaţiune sau al unor alte titluri prevăzute de legislaţie cu formele proprietăţii: posesie, folosinţă şi dispoziţie.

În baza contractului pot fi asigurate bunuri: clădiri, construcţii, edificii, diverse maşini şi utilaje, obiecte nefinisate din producţia şi construcţia capitală, utilaj de tehnică electronică, de multiplicare, de calcul şi radiotehnică, în stare bună; diverse mecanisme, materie primă şi materiale, mărfuri de la depozit şi încăperi comerciale, producţie finită, finisajul încăperilor şi alte bunuri conform circuitului civil.

TERMEN DE ASIGURARE 12 luni / 24 ore
RISCURILE DE ASIGURARE  1. “INCENDIU” inclusiv:  lovitură de trăsnet; avarierea reţelei electrice; explozie;  incendiere.
2. “INUNDAŢIE” inclusiv: revărsarea apei; ape subterane (freatice); avarierea apeductului; avarierea reţelei de canalizare; avarierea reţelei de încălzire; pătrunderea apei din încăperile vecine.
3. “DETERIORARE” inclusiv: furtună, uragan, taifun, vârtej; cutremur de pământ; surparea solului; explozie; căderea obiectelor zburătoare.
4. “ACŢIUNI ILEGALE ALE TERŢELOR PERSOANE” inclusiv: huliganism, vandalism; furt; jaf, tâlhărie.
OBIECTE  ASIGURĂRII Constructii, terenuri Bunuri mobile, Utilaje, Marfa, etc.
Reasigurator SCOR Re (Franţa)Cota in reasigurare (proportionala) – 90%,

 Rating: Standard & Poor’s – „AA-„ ; Fitch – „AA-„ ; Moody’s – „A1”

CONDIŢII SUPLIMENTARE Prima de asigurare poate fi achitată în 2-4 tranşe

Dacă părţile nu au convenit altfel, protecţia de asigurare nu se extinde asupra:

  • bunurilor, aflate la păstrare, comisie sau prelucrare;
  • metalelor preţioase, bijuteriilor şi pietrelor semipreţioase sau articolelor din acestea;
  • hârtiilor de valoare, obligaţiunilor, acţiunilor, banilor de hârtie, monedelor, timbrelor, diverselor documente, cărţilor de contabilitate sau altor registre de lucru;
  • manuscriselor, placardelor, schiţelor, desenelor, fotografiilor, modelor, machetelor,
  • operelor de artă, articolelor (obiectelor) rare, unicate, diverselor colecţii;
  • altor bunuri, care conform specificului lor, a stării sau condiţiilor de păstrare trezesc îndoieli Asigurătorului;
  • animalelor bolnave şi animalelor din regiunile aflate în stare de carantină;
  • materialelor explozive;
  • bunurilor aflate în zone de pericol sporit;
  • clădirilor, construcţiilor şi altor bunuri aflate în stare de avariere.