Asigurare complexă a locuinței (bunuri, răspundere și accidente)

 
 

Viața cotidiană a contemporanului nostru este supusă în permanență exigentelor persistente a realității iar implimentarea progresului tehnic inclusiv, aplicarea tehnologiilor de înaltă performanţă în activitatea omului, aduc atât beneficii cât si pericole care pot afecta grav calitatea vieţii noastre.

Asigurarea facultativă de  bunuri a persoanei fizice de la SAR MOLDCARGO SA  este produsul de asigurare accesibil ca preț, util la necesitate și calitativ  în cazul despăgubirii prejudiciului suportat.

Durata protecţiei de asigurare pentru persoanele   constituie 24 din 24 ore ale zilei.

Obiectul  asigurării:

 1. interesul patrimonial cu privire la bunurile asigurate, care decurge, de regulă, din statutul de proprietar al Asiguratului, dacă Contractul de asigurare nu prevede altfel. Interesul patrimonial este obligatoriu să existe în momentul încheierii asigurării, cit şi în momentul producerii riscului asigurat care are drept consecinţe deteriorarea/distrugerea bunurilor asigurate;
 2. interesele patrimoniale ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, corelate cu răspunderea pe care Asiguratul o poartă faţă de persoanele fizice sau persoanele juridice pentru prejudiciile cauzate lor;
 3. interesele patrimoniale, ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, corelate cu Persoana asigurată sau a Beneficiarului asigurării, cu viaţa, sănătatea şi capacitatea lor de muncă.

Bunuri:

 • Case, apartamente şi bunurile casnice aflate în încăperile asigurate

Răspunderea civilă față de terți (excludere AORC):

 • Răspunderea faţă de persoanele terţe (vecine) pentru prejudiciile cauzate lor

Accidente:

 • Viaţa, sănătatea şi capacitatea de muncă a membrilor de familie (si/sau persoanelor care locuiesc in casa/apartamentul asigurat.

Riscuri asigurate

 • lovitură de trăsnet;
 • avarierea reţelei electrice;
 • explozie;
 • incendiere;
 • revărsarea apei; ape subterane (freatice);
 • avarierea apeductului; avarierea reţelei de canalizare; avarierea reţelei de încălzire;
 • pătrunderea apei din încăperile vecine;
 • furtună, uragan, taifun, vârtej;
 • cutremur de pământ; surparea solului;
 • explozie;
 • căderea obiectelor zburătoare;
 • acţiunile ilegale a terţelor persoane (huliganism, vandalism; furt; jaf, tâlhărie).
 • vătămării corporală din accident, inclusiv accidente de muncă, soldate cu traumatisme sau alte leziuni corporale;
 • decesul persoanei asigurate din cauza accidentului suportat;
 • dezabilitatea (invaliditatea ) permanentă survenită drept consecință a accidentării;

Acoperirea si primele de asigurare estimative:

Varianta Suma asigurata Casa/apartament Suma asigurata Bunuri casnice Suma asigurata Răspundere civilă Suma asigurata Accidente TOTAL
Suma asigurata
TOTAL
Prima
1            300 000          20 000     20 000     10 000        350 000   510
2            500 000          30 000     20 000     10 000        560 000   790
3            800 000          30 000     20 000     20 000        870 000      1 140  
4         1 000 000          50 000     20 000     50 000     1 120 000      1 430  
5         2 000 000          50 000     20 000     50 000     2 120 000      2 330