Asigurare complexă a locuinței (bunuri, răspundere și accidente)

 
 

Viața cotidiană a contemporanului nostru este supusă în permanență exigenţelor persistente a realității, iar implimentarea progresului tehnic, inclusiv aplicarea tehnologiilor de înaltă performanţă în activitatea omului, aduc atât beneficii cât şi pericole, care pot afecta grav calitatea vieţii noastre.

Motivele pentru care se merită să faci o asigurare complexă de bunuri sunt multe şi se bazează, în principal, pe nenumăratele evenimente, care au loc zilnic în întreaga ţară.

O asigurare complexă de bunuri, oferă protecţie prin asigurare:

 • clădirii locuinţei;
 • bunurilor casnice;
 • a răspunderii civile faţă de terţele persoane(inclusiv vecinii);
 • de accidente a Asiguratului şi a membrilor familiei şi/sau persoanelor care locuiesc în imobilul asigurat.

Riscurile acoperite:

 • incendiu,
 • explozie,
 • acţiunea apei,
 • calamităţi naturale,
 • căderea obiectelor zburătoare,
 • acţiuni ilegale ale terţelor persoane, inclusiv furtul,
 • decesul, invaliditatea şi vătămări corporale(traumatisme), ca urmare a accidentului.

Desigur, toţi sperăm că nouă «nu ni se va întîmpla asta» şi că, întotdeauna, suntem feriţi de aceste evenimente. Partea proastă este că aşa credeau şi victimele acestor constatări.

În momentul în care casa şi bunurile sunt afectate de către un astfel de eveniment, situaţia materială proprie se schimbă foarte mult. Munca de o viaţă poate fi pierdută în doar cîteva ore. Lucrurile sunt mai grave, dacă în eveniment au existat victime şi acestea necesită o operaţie costisitoare sau, mai rău, dacă au decedat. De aceea, poate că nimic nu este mai folositor, pentru propria sigurantă şi linişte, decît o asigurare complexă de locuinţă.

Desigur, putem spera la un alt tip de ajutor exterior, venit din partea rudelor, prietenilor sau statului, de exemplu, însa ştim cu toţii cam care sunt şansele ca acest lucru să se întîmple şi în ce mărime v-a fi ajutorul.

Asigurarea complexă de bunuri a persoanei fizice de la SAR«MOLDCARGO»SA, este produsul de asigurare accesibil ca preț, util la necesitate și calitativ în cazul despăgubirii prejudiciului suportat.

Acoperirea si primele de asigurare:

Vari-anta SUMA ASIGURATĂ, lei TOTAL, lei
Imobil Bunuri casnice Răspunderea civilă faţă de terţe persoane Asigurarea de accidente Suma asigurată Prima de asigurare
1 300 000 20 000 20 000 20 000 360 000 500
2 500 000 30 000 20 000 30 000 580 000 800
3 800 000 50 000 20 000 50 000 920 000 1 100
4 1 200 000 80 000 30 000 70 000 1 380 000 1 600
5 2 000 000 100 000 40 000 80 000 2 220 000 2 500
6 3 000 000 200 000 50 000 100 000 3 350 000 4 500

Tel. de contact 24-55-67, 23-36-70