Asigurare CMR

 
 

Subiecți ai asigurării sunt Asigurătorul şi transportatorii auto, care efectuează transportarea şi expedierea încărcăturilor pe teritoriul Moldovei şi al ţărilor străine, conform Convenţiei privind contractul de transportare rutieră internaţională a încărcăturilor (CMR, 1956).

Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale Asiguraţilor ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, legate de îndeplinirea obligaţiilor lor în baza contractelor de transportare şi expediere a încărcăturilor.

În conformitate cu regulamentul, prin asigurare sunt acoperite:

1. Răspunderea pentru distrugerea şi/sau deteriorarea încărcăturii, supuse transportării sau expedierii, în conformitate cu:

a) Prevederile Convenţiilor internaţionale de transportare, aplicate în mod obligatoriu sau în virtutea condiţiilor contractuale;

b) Prevederile legislaţiei în domeniul transporturilor a ţării corespunzătoare;

c) Condiţiile standard de prestare a serviciilor, aprobate de Asociaţia expeditorilor şi transportatorilor rutieri a ţării Asiguratului;

d) Prevederile contractelor şi convenţiilor, aprobate de Asigurător.

2. Pagubele financiare –– “erori şi omiteri“

Pagubele financiare, suportate de destinatarul încărcăturii, în rezultatul neîndeplinirii de către Asigurat parţial sau integral, a obligaţiilor contractuale:

a) Răspunderea pentru pretenţiile faţă de întârzierea livrării încărcăturii;

b) Răspunderea pentru livrarea încărcăturii prin abaterea de la prevederile stabilite;

c) Răspunderea pentru expedierea incorectă a încărcăturii din vina angajaţilor Asiguratului –– cheltuieli suplimentare pentru expedierea încărcăturii la adresa destinată, suportate de Asigurat în rezultatul expedierii incorecte a încărcăturii.