Asigurare benevolă de accidente

 
 

Asigurarea de accidente – forma a asigurării facultative de persoane, care cuprinde riscurile de deces, dezabilitate (invaliditate) din accident, traumatisme şi alte vătămări corporale cauzate de accidente.
Asigurătorul oferă protecţie prin asigurare în cazul accidentelor suportate de Asigurat pe durata asigurării, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi în afara ei.
Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale, ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, corelate cu Persoana asigurată sau a Beneficiarului asigurării, cu viaţa, sănătatea şi capacitatea de muncă a acestuia.
Accident – evenimentul subit (întâmplator) generat de un factor mechanic sau chimic, provenit din afară şi fără voinţa Asiguratului, care are ca efect vătămarea corporală, detectabilă din punct de vedere medical, dezabilitatea (invaliditatea) sau decesul Asiguratului.
Se consideră accidente influenţa factorilor externi precum urmează: calamităţile naturale, explozia, acţiunea curentului electric, trăsnetul, combustia (arsuri), degerarea, strivirea, înecul (moarte prin sufocare în apă), atac de răufăcători sau animale, căderea obiectului de la înălțime, asfixia cu corp străin, intoxicaţia subită, accidentală cu plante otrăvitoare, substanţe chimice (industriale sau menajere), șoc anafilactic de orice etiologie, accidente rutiere, catastrophe aeriene, naufragii, ciocnirea autovehiculului cu obstacole mobile sau immobile, răsturnării, derapării sau alunecării mijlocului de transport, avarii industriale.
În cazul asigurării şoferilor de accidente rutiere, se consideră accidente coliziunea a două sau mai multe autovehicule, produsă pe drumurile publice sau ciocnirea acestora cu un alt obiect obstacol, răsturnarea, deraparea, incendiul, care au ca effect vătămarea corporală sau decesul Asiguratului.
Nu sunt considerate accidente toate formele de maladii acute sau cornice, accidentele vasculare cerebrale sau cardiovasculare (ictus, infarct, rupture de anevrism), infecțiile, toxiinfecţiile alimentare, herniile abdominale sau ale discurilor intervertebrale, dereglări patologice din cauza unor reacții psihice, indifferent de factori generatori, fracture patologice ale oaselor, luxații habituale sau congenitale ale oaselor și alte evenimente excluse din asigurare, prevăzute de condiții de asigurare.
Nu sunt considerate drept cazuri de asigurare şi din protecţia asigurării vor fi excluse următoarele:
Accidentele provocate de tulburări mintale, dereglări de cunoştinţă sau ca urmare a unei prejudicieri considerabile a capacităţii psihice în urma consumului de alcool, droguri sau medicamente, apoplexiei cerebrale, acceselor epileptice sau altor accese spastice, care cuprind întregul corp al Asiguratului, automutilării premeditate, participării la competiții sportive în calitate de jucător profesionist, dacă acest risc nu a fost reflectat în contractual de asigurare înceiat.
Accidentele suportate de către Persoana asigurată ca urmare a acţiunilor premeditate ale Contractantului sau ale Beneficiarului, orientate spre provocarea sau facilitatea producerii riscului asigurat sau comiterii de către ele a infracțiunilor premeditate, tentativei de comitere a unei asemenea fapte, aflate în dependenţă cauzală directă cu survenirea cazului asigurat;
Accidentele, inclusiv intoxicaţiile, provocate în urma acţiunilor Asiguratului (Persoanei asigurate), ce ţin direct de faptul că în momentul survenirii cazului asigurat el s-a aflat sub influenţa cu alcool, droguri, suibstamnțe toxice sau medicamente, administrate contra indicații medicului sau încălcării normelor sanitare și de protecție.