Asigurare a riscurilor de construcții și montaj

 
 

Obiectul asigurării: conform prezentelor Condiţii de asigurare sunt interesele patrimoniale ale Asiguratului, legate de:

  • Deţinerea, folosirea, gestionarea bunurilor aflate în limitele terenului de construcţie (atribuite unui obiect de construcţie) şi destinate construcţiei şi montării până la darea în exploatare a obiectului de construcţie:

a) edificii şi construcţii;

b) maşini şi piese de schimb pentru ele;

c) materiale, utilaje şi alte bunuri;

d) clădiri şi construcţii provizorii, tehnica de construcţie, mecanismele de construcţie şi transportare.

  • Recuperarea prejudiciului cauzat persoanei şi/sau bunurilor terţului la executarea lucrărilor de construcţii-montaj, de dare în exploatare şi pe parcursul perioadei de exploatare pe garanţie.
  • Angajamentele de garanţie de după darea în exploatare privind funcţionarea neîntreruptă a obiectului de construcţie edificat.

Valoarea de asigurare pentru clădiri şi construcţii este:

  • valoarea contractuală a lucrărilor de construcţii-montaj;
  • lucrările de curăţare, legate de lichidarea rămăşiţelor la apariţia cazului de asigurare, prejudiciul recuperabil (constituie 2-10% din valoarea contractuală a lucrărilor de construcţii-montaj), dacă aceasta e stipulat în contractul de asigurare.
  • Valoarea de asigurare pentru maşini şi piese de schimb pentru ele, materiale, utilaje, edificii şi construcţii provizorii, tehnica de construcţie, mecanismele de construcţie şi transportare şi alte bunuri este valoarea de restabilire sau rechiziţionare a bunurilor noi de acelaşi tip şi capacitate.

Contractul de asigurare poate prevedea stabilirea unor limite de răspundere separate pentru:

  • cauzarea prejudiciului fizic unei persoane;
  • cauzarea prejudiciului fizic unui număr de persoane;
  • cauzarea prejudiciului material unui număr arbitrar de persoane.

Limita de răspundere, stabilită în contractul de asigurare, poate fi:

  • totală pe întreaga perioadă de acţiune a contractului;

pentru fiecare caz asigurat  pe fiecare tip de prejudiciu.

Prima de asigurare se calculează în funcţie de condiţiile asigurării, optate de Asigurat, gradul de risc, suma asigurată, etc. potrivit tarifelor de asigurare, aprobate de Asigurător.

Valoarea primei de asigurare se fixează în contractul de asigurare prin acordul comun al părţilor.